«سعید پورحیدر» ، روزنامه نگار زندانی که از دیماه سال 1393  تاکنون در زندان به سر می برد، در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی پرونده اش ، لب های خود را دوخت.

«سعید پورحیدر» که پیش از این بارها به ایران وایر گفته بود مصمم است در صورت عدم رسیدگی به وضعیت پرونده اش، به اعتصاب غذای تر دست بزند، این بار در یک اقدام اعتراضی لب هایش را دوخت.

پورحیدر که هم اکنون دربند چهار سالن دوازده زندان رجایی شهر به سر می برد پیش از این و بعد از انتخابات سال 1388، دو بار تجربه بازداشت را از سر گذرانده و در شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی ، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» توسط قاضی پیرعباسی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده ،اما علیرغم اعتراض سعید پورحیدر، کماکان رای دادگاه تجدید نظر برای او صادر نشده و او به مدت 14 ماه گذشته کماکان در بازداشت موقت به سر می برد.

او پس از آن از کشور خارج شد و مدتی را در کشور ترکیه و آمریکا گذراند ، اما در دیماه سال 1393 تصمیم گرفت به ایران برگردد اما چند روز بعد از ورودش توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شده و راهی بند 209 زندان اوین شده بود.

سعید پورحیدر هدفش را از این اقدام، تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و تعیین تکلیف پرونده اش عنوان کرده و همزمان با دوختن لب هایش دست به اعتصاب غذای خشک زده است.  

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}