کاریکاتور

حکومت بر ذوب‌شدگان در ولایت

۲۲ شهریور ۱۴۰۱
مانا نیستانی
گزارش ويژه

ارباب اردشیر همتی و همسرش گوهر؛ خیران زرتشتی

۲۲ شهریور ۱۴۰۱
شما در ایران وایر
خواندن در ۳ دقیقه
ارباب اردشیر همتی و همسرش گوهر؛ خیران  زرتشتی