اخبار

اصغر فرهادی در واکنش به خبر مهسا امینی: ما شریک این جنایتیم

۲۵ شهریور ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
اصغر فرهادی در واکنش به خبر مهسا امینی: ما شریک این جنایتیم