close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
فرهنگ

گزارش یک نظرسنجی؛ آیا ایرانیان مرده پرست هستند؟

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
ایران وایر
خواندن در ۲ دقیقه
گزارش یک نظرسنجی؛ آیا ایرانیان مرده پرست هستند؟

محمد قائد در مقاله "به مردگان نمره انضباط بدهید و بگذارید استراحت کنند"، نوشته است: "کم توجهی به زندگان با احساس گناه جمعی نسبت به مردگان در هم آمیخته و کار به افراط در بزرگداشت کشیده است" محمد قائد در این روایت تنها نیست. سیمین بهبهانی هم سروده است: "در حیرتم از مرام این مردم پست، این طایفه زنده‌کُش و مُرده‌پرست/ تا هست به ذلت بکُشندش ز جفا، چون مُرد به عزت ببرندش سر دست".

به رسم معمول، تذکر درباره این افراط پس از مرگ هر چهره مشهوری، در عالم رسانه و اهل نظر، رایج است ولی کماکان وضع همان است که بود.

اما آیا واقعا چنین است و ایرانیان، مردمانی مرده پرست هستند؟ ما در آخرین نظرسنجی ایران وایر از مخاطبان پرسیدیم که "در روزهای اخیر پس از مرگ محمدعلی سپانلو، بازار ستایش و گرامیداشت این شاعر گرم شده است. آیا چنین رفتارهایی را نشانه برجسته بودن فرهنگ مرده پرستی در فرهنگ ایرانیان می دانید؟"

پاسخ ها خیلی یکدست نبودند. بیش از 51 درصد مخاطبان گفتند که بله، این توجه نشانه مرده پرستی است ولی در تفسیرشان از این نشانه فرهنگی، با هم موافق نبودند.

36.6 درصد گفته اند که بله، مرده پرستی فرهنگی ناپسند و مختص ایران است." ولی 14.8 درصد هم علیرغم پاسخ مثبت به مرده پرستی بودن این رفتار، تایید کرده اند که "کار منفی نیست، باید از مقام افراد برجسته در هر وضعیتی تجلیل شود."

در همین حال، 42 درصد مخاطبان ایران وایر هم به مرده پرستی بودن چنین رفتاری، رای منفی داده اند. در این میان 34.4 درصدشان گفته اند که این کار مرده پرستی نیست "ولی بهتر است وقتی افراد زنده هستند از آنها تجلیل و قدردانی شود." 7.4 درصد هم گفته اند که این کار مرده پرستی نیست، "رفتار معمولی است، ربطی به فرهنگ ایرانی ندارد و در همه جای جهان معمول است." 6.6 درصد رای دهندگان هم با هیچکدام از این گزینه ها موافق نبودند.

تنوع نظرات درباره این رفتار فرهنگی به خوبی نشان دهنده پیچیده بودن درک عمومی از چنین رفتارهایی است.

با این حال در نگاهی دقیق تر، 51 درصدی که رای به مرده پرستی بودن چنین رفتاری داده اند را در کنار 14.8 درصدی که خواستار تجلیل از زندگان شده اند، قرار داد و نتیجه گرفت 66 درصد مخاطبان ایران در عین نظرات متفاوت شان درباره این رویدادها، بر یک نکته مشترک توافق دارند و خواستار توجه بیشتر به شایستگی های افراد در زمان حیات شان هستند.

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

ویدیو روز

سر آشپز

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
خواندن در ۲ دقیقه
سر آشپز