close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
مستند

فیلم مستند «همه دانا» ساخته علاء محسنی

۸ آبان ۱۳۹۵
علاء محسنی
خواندن در ۲۸ دقیقه

یکی از خصلت‌های ما ایرانیان «همه‌دانی» و یا «همه‌چیزدانی» است. این‌که درباره همه چیز خود را صاحب‌نظر می‌دانیم، تئوری صادر می‌کنیم و با حرارت درباره‌اش بحث می‌کنیم. سیاست، فلسفه، پزشکی، فوتبال، آشپزی، سینما و ... یعنی حوزه‌ای نیست که از تیررس احساس عالمانه‌ی ما در امان بماند. اصولا با گفتن «نمی‌دانم» بیگانه‌ایم و«ندانستن» را کسر شأن خود می‌دانیم. حاضریم حتی به قیمت مشکل‌سازی و یا خطرآفرینی برای خود و دیگران برتری آگاهی‌مان در همه علوم بشری را به رخ بکشیم. 

ولی این فرهنگ «همه دانی» و یا «همه چیز‌دانی» ما ایرانی‌ها از کجا نشآت می‌گیرد؟ این مستند تلاشی‌ست برای یافتن پاسخ برای این پرسش و روایتی است از ماجرای «همه چیزدانی» ما ایرانی‌ها:

ثبت نظر

@khalil1332
۱۰ آبان ۱۳۹۵

البته نظر بنده در باره تلفظ به‌معنای رد مطالب خوب دیگر در صحبت‌های ایشان و سراسر فیلم نیست.

@khalil1332
۱۰ آبان ۱۳۹۵

لطفا به جناب دکتر بفرمایید: تلفظ واژه omniscience در انگلیسی بریتانیایی اُمنی‌سی‌یِنس و در انگلیسی امریکایی اُمنی‌شِنس است. «اُمنی‌سایِنس» در این دو لهجه عمده وجود ندارد، باوجود این که این واژه از ترکیب پیشوند اُمنی (همه‌چیز یا همه‌جا)+ سایِنس (علم، دانش) تشکیل می‌شود.

گزارش

آیا تهدید مهدی تاج علیه خبرنگاران تازگی دارد؟

۸ آبان ۱۳۹۵
پیام یونسی‌پور
خواندن در ۵ دقیقه
آیا تهدید مهدی تاج علیه خبرنگاران تازگی دارد؟