اولین نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، از شهروندان تهرانی درباره اعتراضات آبان‌ماه و انتخابات مجلس یازدهم منتشر شد.

به گزارش ایران وایر، در این نظرسنجی که از سوی اصلاحات نیوز منتشر شده ۵۵ درصد از شهروندان تهرانی اعلام کرده اند که به سلامت انتخابات اعتماد ندارند.

براساس این نظرسنجی، تمایل مردم تهران برای شرکت در انتخابات ۲۱ درصد و برای مردم استان تهران ۲۱ درصد است. 

همچنین در این نظرسنجی ۴۴.۲ درصد مردم استان تهران گفته اند به هیچ وجه در انتخابات مجلس شرکت نمی کنند که این نسبت برای مردم شهر تهران  ۴۹.۴ درصد و برای مردم شهرستان‌های تهران ۳۴.۱ درصد است. در خصوص دلایل عدم مشارکت، ۴۴.۶ درصد از کل کسانی که گفته اند به هیچ وجه در انتخابات مجلس شرکت نمی کنند یا احتمال کمی دارد که شرکت کنند، دلیل عدم مشارکت‌شان این است که معتقدند شرکت کنند یا شرکت نکنند آنهایی که میخواهند به مجلس خواهند رفت.

۴۲.۹ درصد پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفته اند با انتخاب هرکس وضع به همین صورت باقی خواهد ماند. ۴۱.۷ درصد نیز گفته اند که در اعتراض به شرایط بد اقتصادی در انتخابات شرکت نمی کنند.

بیش از نیمی از پاسخگویان یعنی ۵۵.۱ درصد گفته اند به سلامت انتخابات پیش رو اعتماد ندارند. در مقابل، ۴۰.۶ درصد به سلامت انتخابات اعتماد داشته اند. میزان اعتماد به سلامت انتخابات در شهر تهران ۳۶.۵ درصد و در شهرستان های تهران ۴۸.۵ درصد است. ۴۱.۳ درصد پاسخگویان گفته اند وقتی انتخابات قبلی را نگاه می کنند به نظرشان شرکت در انتخابات باعث شده وضع بدتر شود و تنها ۹.۴ درصد گفته‌اند شرکت در انتخابات باعث بهبود اوضاع شده است. ۴۳.۲ درصد نیز معتقدند شرکت در انتخابات اثری نداشته است.

 این نظرسنجی همچنین دیدگاه مردم تهران نسبت به اعتراضات آبان ماه و میزان امیدواری آن‌ها به آینده سیاسی کشور را بررسی کرده است.

در این نظرسنجی ۳۷.۶ درصد از پاسخگویان علت اصلی نارضایتی خود از وضعیت کشور را افزایش قیمت (گرانی)، ۱۶.۵ درصد اقتصاد کشور، ۶.۵ درصد بی تدبیری مسوولان، ۶.۱ درصد اشتغال، ۳.۲ درصد معیشت، ۲.۹ درصد عدم شفافیت مسئولین و دروغگو بودن مسوولین، ۲ درصد فساد اقتصادی-اختلاس، ۱.۷ درصد اهمیت ندادن به مردم، ۱.۳ درصد عدم آزادی و دموکراسی و ۱.۲ درصد درآمد کم دانسته اند. 

در خصوص میزان امیدواری مردم به بهبود وضعیت کشور در سال آینده نیز ۵۱.۸ درصد از پاسخگویان استان تهران بیان کرده اند که سال آینده وضع کشور بد‌تر خواهد شد. این میزان در شهر تهران ۵۳.۵ درصد و در شهرستان های تهران ۴۸.۴ درصد است. تنها ۱۶ درصد از پاسخگویان استان تهران گفته اند سال آینده وضع کشور بهتر خواهد شد. این نسبت در شهر تهران ۱۴.۸ درصد و در شهرستان های تهران ۱۸.۲ درصد است.

همچنین در این نظرسنجی ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان اعتراضات آبان‌ماه  را برحق دانسته و ۴۹ درصد گفته‌اند که این اعتراضات تغییری در رفتار حاکمیت ایجاد نمی کند. 

در نهایت ارزیابی ۵۴ درصد مردم تهران از حوادث آبان‌ماه این است که اعتراضات تمام نشده‌ و در آینده ادامه خواهد یافت. ۲۹ درصد نیز گفته‌اند اعتراضات به پایان رسیده است.

نکته قابل توجه در این نظرسنجی این است که تنها در استان تهران انجام شده است. مردم تهران در حالی پاسخگوی پرسش‌های ایسپا شدند که به گواهی اخبار حضور کمتری در اعتراضات آبان ماه داشته و در مقابل سایر نقاط کشور، از شهرهای حاشیه‌ای تهران گرفته تا شیراز، سیرجان، اصفهان، بابل، تبریز، بهبهان، ماهشهر، اهواز، سنندج، بوکان و...، در کانون اعتراضات آبان‌ماه قرار گرفتند.

به نظر می‌رسد که اگر این نظرسنجی در سایر شهرها به ویژه در مناطقی که شاهد اعتراضات گسترده تری بودند انجام شود، آمار نهایی شرایط تاریک‌تری را نشان دهد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}