مجلس

تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان خراسان رضوی

۱۳ بهمن ۱۳۹۸
تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان خراسان رضوی

با اتمام روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان خراسان رضوی، در نهایت ۶۷۴ کاندیدا از مجموع ۱۱۱۴ نامزد ورود به رقابت های انتخاباتی تایید صلاحیت، ۳۸۰ نفر رد صلاحیت و ۶۰ نفر انصراف دادند. پیش از این هیات نظارت تنها صلاحیت ۴۹۷ نفر را تایید کرده بود که شورای نگهبان با تجدید نظر در آرا هیات نظارت، عدد کاندیداهای تایید صلاحیت شده را افزایش داد. هیات اجرایی نیز صلاحیت ۱۰۴۹ کاندیدا را تایید کرده بود.

 

تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان خراسان رضوی توسط شورای نگهبان، هیات نظارت و هیات اجرایی

 

تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان خراسان رضوی

رد صلاحیت شدگان ۳ روز فرصت دارند نسبت به رد صلاحیت خود به شورای نگهبان اعتراض و خواستار تجدیدنظر شوند.

انتخابات مجلس یازدهم روز ۲ اسفند ۱۳۹۸ برگزار می شود. 

ثبت نظر

مجلس

تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان مازندران

۱۳ بهمن ۱۳۹۸
تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان مازندران