به گزارش «ایران‌وایر»، وزارت کشور میزان مشارکت مردم  استان‌های بوشهر و هرمزگان در انتخابات مجلس را به ترتیب  ۴۷ و ۵۲ درصد اعلام کرد. 

آمار انتخابات مجلس یازدهم

 

سابقه پارلمانی منتخبان استان های بوشهر  و هرمزگان

از ۴ منتخب استان بوشهر که به مجلس یازدهم راه یافته اند، دو منتخب سابقه نمایندگی دارند. عبدالکریم جمیری، منتخب اول بوشهر، سابقه حضور در مجالس نهم و دهم را دارد و موسی احمدی، منتخب کنگان و دیر نیز در مجلس نهم حاضر بود. 

منتخبان استان هرمزگان در مجلس یازدهم در مقایسه با همتایان خود در استان بوشهر از سابقه پارلمانی بیشتری برخوردار هستند. پرسابقه ترین منتخب استان هرمزگان در مجلس یازدهم محمد آشوری است که ۱۶ سال گذشته را در مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم گذرانده است. دیگر نماینده با سابقه استان هرمزگان نیز احمد جباری است که سابقه حضور در مجالس هشتم و نهم را در کارنامه خود دارد.

 

میزان آرا کاندیداهای پیروز

تکلیف ۴ کرسی انتخابات مجلس یازدهم در استان بوشهر در دور اول انتخابات روشن شد. اسامی راه یافته‌گان به مجلس یازدهم به همراه تعداد و درصد آرا آنها به این شرح است:

 

 

تکلیف ۵ کرسی انتخابات مجلس یازدهم در استان هرمزگان نیز در دور اول انتخابات روشن شد. اسامی راه یافته‌گان به مجلس یازدهم به همراه تعداد و درصد آرا آنها به این شرح است:

 

 

 گرایش سیاسی منتخبان استان‌های بوشهر و هرمزگان

هر چهار نماینده راه یافته از استان بوشهر به مجلس یازدهم جریان اصولگرا هستند.

نگاهی به اسامی منتخبان انتخابات مجلس یازدهم در استان هرمزگان  نیز نشان می‌دهد از ۵ کاندیدای پیروز انتخابات سه نفر اصولگرا (محمد آشوری، احمد جباری و حسین رییسی) و ۲ نفر مستقل (احمد مرادی و منصور آرامی) هستند.

چهره‌های نظامی بوشهر و هرمزگان در مجلس یازدهم

از منتخبان راه یافته استان بوشهر به مجلس یازدهم، عبدالکریم جمیری سابقه حضور در سپاه پاسداران را  در کارنامه خود دارد. جمیری در دهه شصت عضو سپاه پاسداران بوده و سمت ریاست بسیج اساتید مراکز آموزش عالی استان بوشهر را نیز در سوابق خود دارد. 

از منتخبان استان هرمزگان نیز دو نفر، (احمد مرادی و منصور آرامی) سابقه حضور در جنگ ایران و عراق را در داشته و احمد مرادی از مجروحان این جنگ است.

سابقه مدیریت کلان

هیچ کدام از ۴ منتخب استان بوشهر سابقه مدیریتی در سطح کلان ندارند. شاید با تجربه‌ترین منتخب این استان موسی احمدی باشد که مدتی معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. احمدی همچنین از عناصر امنیتی مجلس یازدهم است که پیش از این در سمت قاضی دادگاه ویژه روحانیت تهران حضور داشته است. سه منتخب دیگر این استان از مدیران میانی استان بوشهر بوده و به این ترتیب باید گفت نمایندگان این استان از نظر مدیریتی کم تجربه هستند.

۱ روحانی، ۱ روزنامه‌نگار و دو مدیر سابق استانی منتخبان استان بوشهر در مجلس یازدهم را تشکیل می‌دهند.

 منتخبان استان هرمزگان در مجلس یازدهم نیز اگرچه سابقه پارلمانی قابل توجهی دارند اما از نظر مدیریتی کم تجربه هستند. از میان ۵ منتخب این استان، محمد آشوری با سابقه فرمانداری بندرعباس و معاونت سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر تجربه مدیریت بیشتری دارد. ۴ منتخب دیگر این استان تنها سابقه مدیریت استانی دارند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}