مجلس

اعضا و هیات‌رییسه کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شدند

۱ تیر ۱۳۹۹
ایران‌وایر
خواندن در ۱ دقیقه
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در اولین جلسه رسمی که در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ برگزار شد رای به ریاست «حسینعلی شهریاری» دادند.
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در اولین جلسه رسمی که در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ برگزار شد رای به ریاست «حسینعلی شهریاری» دادند.
کمیسیون بهداشت و درمان در شرایطی که فراگیری بیماری کرونا، بر حساسیت آن افزوده اما چندان طرفداری در مجلس یازدهم نداشت.
کمیسیون بهداشت و درمان در شرایطی که فراگیری بیماری کرونا، بر حساسیت آن افزوده اما چندان طرفداری در مجلس یازدهم نداشت.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم تعیین و آن‌ها هیات‌رییسه کمیسیون برای سال اول را انتخاب کردند.

به گزارش «ایران‌وایر» پس از تعیین اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، اولین جلسه این کمیسیون در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ با دستور انتخاب هیات‌رییسه تشکیل و اعضای هیات‌رییسه برای سال اول انتخاب شدند.

مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان در محدوده بهداشت عمومی، سلامت و درمان وظایف محوله را انجام می‌دهد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های نظام پزشکی و پرستاری، بیمارستان‌ها، دانشکده‌های پزشکی، شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی، ازجمله دستگاه‌های دولتی، عمومی و بهداشتی-درمانی تحت نظارت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است. 

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان

پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و کادر بهداشت و درمان، معمولا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان را تشکیل می‌دهند. هیات‌رییسه مجلس، اعضای این کمیسیون را به این شرح برگزیدند:

None

انتخابات هیات‌رییسه

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در اولین جلسه رسمی که در روز یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹ برگزار شد رای به ریاست «حسینعلی شهریاری» دادند او پیش‌ازاین در مجلس دهم و نهم نیز ریاست این کمیسیون را عهده‌دار بوده است. انتخابات هیات‌رییسه کمیسیون هر سال برگزار می‌شود. برای اجلاسیه اول، اعضای هیات‌رییسه کمیسیون بهداشت و درمان به این شرح انتخاب شدند:

None

اعضای کمیته‌های جانبی کمیسیون بهداشت و درمان و هیات‌رییسه آن در جلسات آتی کمیسیون انتخاب خواهند شد.

کمیسیون بهداشت و درمان در شرایطی که فراگیری بیماری کرونا، بر حساسیت آن افزوده اما چندان طرفداری در مجلس یازدهم نداشت به‌طوری‌که این کمیسیون ازجمله آخرین کمیسیون‌هایی بود که به‌سختی ۲۰ نفر به آن پیوستند. تعدادی از پزشکان مجلس ازجمله «زهره الهیان» نماینده تهران، عضویت در کمیسیون امنیت ملی را به عضویت در کمیسیون بهداشت و درمان که به تخصصش مرتبط بود ترجیح دادند.

ثبت نظر

مجلس

روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتخاب شدند

۱ تیر ۱۳۹۹
ایران‌وایر
اعضا و هیات‌رییسه کمیسیون بهداشت و درمان انتخاب شدند