close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

نظام بدون روتوش؛ ۶۶ ویدیو از رفتار مرگبار ماموران جمهوری اسلامی

۲۳ مهر ۱۴۰۱
احسان مهرابی,  
امید شمس
خواندن در ۱ دقیقه
در تمامی اعتراضات سال‌های اخیر، از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به این سو، شهروندان از شلیک مستقیم ماموران مسلح گفته‌ اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد کرده‌اند. با همه‌گیر شدن استفاده از دوربین تلفن همراه، اینک ضرب‌و‌شتم مرگبار و شلیک مستقیم به معترضان با دوربین شهروندان در ابعاد گسترده ثبت و ضبط می‌شود و دیگر غیرقابل انکار شده است.
در تمامی اعتراضات سال‌های اخیر، از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به این سو، شهروندان از شلیک مستقیم ماموران مسلح گفته‌ اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد کرده‌اند. با همه‌گیر شدن استفاده از دوربین تلفن همراه، اینک ضرب‌و‌شتم مرگبار و شلیک مستقیم به معترضان با دوربین شهروندان در ابعاد گسترده ثبت و ضبط می‌شود و دیگر غیرقابل انکار شده است.
با همه‌گیر شدن استفاده از دوربین تلفن همراه، اینک شلیک مستقیم و مرگبار ماموران به ایرانیان، با دوربین شهروندان تا حدی ثبت و ضبط می‌شود و دیگر غیرقابل انکار شده است.
با همه‌گیر شدن استفاده از دوربین تلفن همراه، اینک شلیک مستقیم و مرگبار ماموران به ایرانیان، با دوربین شهروندان تا حدی ثبت و ضبط می‌شود و دیگر غیرقابل انکار شده است.
اعتراضات به قتل «مهسا امینی» و ابراز مخالفت گسترده و بی‌سابقه به حجاب اجباری در ایران، مطابق معمول تمامی اعتراضات ایرانیان، از سوی ماموران مسلح جمهوری اسلامی سرکوب می‌شود.
اعتراضات به قتل «مهسا امینی» و ابراز مخالفت گسترده و بی‌سابقه به حجاب اجباری در ایران، مطابق معمول تمامی اعتراضات ایرانیان، از سوی ماموران مسلح جمهوری اسلامی سرکوب می‌شود.
در تمامی اعتراضات سال‌های اخیر که از ۱۸تیر ۱۳۷۸ شروع شده، شهروندان از شلیک مستقیم ماموران مسلح گفته‌اند؛ اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد کرده‌اند.
در تمامی اعتراضات سال‌های اخیر که از ۱۸تیر ۱۳۷۸ شروع شده، شهروندان از شلیک مستقیم ماموران مسلح گفته‌اند؛ اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد کرده‌اند.
در این گزارش، ۴۵ مورد از ویدیوهایی که نشان دهنده رفتار مرگبار، غیرقانونی و جنایت‌کارانه ماموران امنیتی است، جمع‌آوری شده و به مرور تکمیل و به‌روزرسانی خواهند شد. این ویدیوها، مامورانی که با کلت کمری و سلاح‌های مرگبار جنگی، از جمله کلاشنیکف و سایر تسلیحات گرم هم‌چون تفنگ‌های ساچمه‌ای و گازاشک‌آور شهروندان را هدف قرار می‌دهند یا با قنداق تفنگ به سر آن‌ها می‌کوبند و یا با باتوم با خشونت غیرقابل باوری آن‌ها را زیر ضربه می‌گیرند را به تصویر می‌کشند.
در این گزارش، ۴۵ مورد از ویدیوهایی که نشان دهنده رفتار مرگبار، غیرقانونی و جنایت‌کارانه ماموران امنیتی است، جمع‌آوری شده و به مرور تکمیل و به‌روزرسانی خواهند شد. این ویدیوها، مامورانی که با کلت کمری و سلاح‌های مرگبار جنگی، از جمله کلاشنیکف و سایر تسلیحات گرم هم‌چون تفنگ‌های ساچمه‌ای و گازاشک‌آور شهروندان را هدف قرار می‌دهند یا با قنداق تفنگ به سر آن‌ها می‌کوبند و یا با باتوم با خشونت غیرقابل باوری آن‌ها را زیر ضربه می‌گیرند را به تصویر می‌کشند.
نظام بدون روتوش؛ ۶۶ ویدیو از رفتار مرگبار ماموران جمهوری اسلامی

 

اعتراضات به قتل «مهسا امینی» و ابراز مخالفت گسترده و بی‌سابقه با حجاب اجباری در کنار سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی و رویه‌های ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی در ایران، مطابق معمولِ تمامی اعتراضات ایرانیان، از سوی ماموران مسلح جمهوری اسلامی سرکوب می‌شوند.

در تمامی اعتراضات سال‌های اخیر، از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به این سو، شهروندان از شلیک مستقیم ماموران مسلح گفته‌ اما مقام‌های جمهوری اسلامی آن را رد کرده‌اند. با همه‌گیر شدن استفاده از دوربین تلفن همراه، اینک ضرب‌و‌شتم مرگبار و شلیک مستقیم به معترضان با دوربین شهروندان در ابعاد گسترده ثبت و ضبط می‌شود و دیگر غیرقابل انکار شده است. 

در این گزارش، ۶۶ مورد از ویدیوهایی که نشان دهنده رفتار مرگبار، غیرقانونی و جنایت‌کارانه ماموران امنیتی است، جمع‌آوری شده و به مرور تکمیل و به‌روزرسانی خواهند شد. این ویدیوها، مامورانی که با کلت کمری و سلاح‌های مرگبار جنگی، از جمله کلاشنیکف و سایر تسلیحات گرم هم‌چون تفنگ‌های ساچمه‌ای و گازاشک‌آور شهروندان را هدف قرار می‌دهند یا با قنداق تفنگ به سر آن‌ها می‌کوبند و یا با باتوم با خشونت غیرقابل باوری آن‌ها را زیر ضربه می‌گیرند را به تصویر می‌کشند.

ویدیوها، ضرب‌و‌شتم شدید کودکان، برخورد خشن با سالمندان، از جمله لگد زدن یک مامور به شکم یک فرد مسن، کوبیدن با چکمه به سینه یک مرد میان‌سال در خیابان، ضرب‌و‌شتم زنانی که در پیاده‌رو ایستاده‌اند و پرت کردن دختری که در حال عبور از پیاده‌رو است، بخشی از رفتارهای خشن و غیرقانونی ماموران مسلح جمهوری اسلامی را نشان می‌دهند.

***

مجروح کردن یک دختر جوان از ناحیه چشم 

ویدیو دختر جوانی را در تظاهرات میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که از ناحیه چشم به‌شدت مجروح شده است. 

مکان: تهران، میدان انقلاب

زمان: ۲۰ مهر ۱۴۰۱

ضرب و شتم و تعرض به یک دختر جوان  

ویدیو بازداشت خشن یک دختر جوان را نشان می‌دهد. ماموران او را از موهایش گرفته و با خشونت  و ضرب و شتم وادار می‌کنند که سوار موتور شود. ماموران بدن او را به شکل نامناسبی لمس می‌کنند سپس او را روی زمین انداخته و موهای او را با خشونت می‌کشند. در نهایت و با واکنش خودروهای در حال عبور او را رها می‌کنند، اما از پشت سر و با گلوله پلاستیکی و ساچمه‌ای به او شلیک می‌کنند. 

مکان: تهران

زمان: ۲۰ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: یگان ویژه

پرتاب گاز اشک‌آور به فضای بسته یک مرکز تجاری

ویدیو نشان می‌دهد که ماموران امنیتی به داخل یک مرکز تجاری گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند. فیلم‌بردار توضیح می‌دهد که ماموران پس از شلیک به داخل این مرکز تجاری، درها را بسته و مردمی که در داخل گیر افتاده‌اند، «دارند خفه می شوند.» 

 

 

مکان: تهران، پاساژ کاشانی

زمان: ۲۰ مهر ۱۴۰۱

تیراندازی به سوی معترضان 

ویدیو ماموران امنیتی را نشان می‌دهد که به صورت پی‌درپی به سمت معترضان شلیک می‌کنند. در ویدیو صدای ممتد تیراندازی و شلیک بیش از ده گلوله شنیده می‌شود. 

مکان: گلشهر کرج

زمان: ۲۰ مهر ۱۴۰۱

ضرب و شتم معترضان و زدن اسپری فلفل به مسافران داخل یک اتوبوس شهری

ویدیو نیروهای بسیج در شیراز را نشان می‌دهد که با خشونت و ضرب و شتم معترضان را بازداشت می‌کنند و به داخل یک اتوبوس شهری که حامل چندین مسافر است، گاز فلفل می‌زنند. 

مکان: شیراز

زمان:۲۰ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: بسیج

شلیک گاز اشک‌آور به داخل یک دبستان دخترانه

ویدیو دانش آموزان دبستان دخترانه «تربیت ۲» در کرج را نشان می‌دهد. دانش‌آموزان دبستانی در حالی که چشم‌ها و صورت خود را پوشانده‌اند، از ساختمان مدرسه خارج می‌شوند. کسی که فیلم را ضبط کرده می‌گوید ماموران در سالن اجتماعات دبستان گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند. 

مکان: کرج، دبستان دخترانه تربیت ۲

زمان:۲۰ مهر ۱۴۰۱

شلیک به سوی معترضان

ویدیو یک دسته از ماموران امنیتی را سوار بر موتور نشان می‌دهد که به شکلی بی‌هدف به اطراف خود تیراندازی می‌کنند. فردی که از پنجره یک منزل مسکونی فیلم را ضبط کرده در لحظه تیراندازی پناه می‌گیرد. در پس زمینه صدای یک نوزاد شنیده می‌شود. 

مکان: سنندج

زمان: ۲۰ مهر ۱۴۰۱

تیراندازی به سوی معترضان و مناطق مسکونی

ویدیو نیروهای لباس شخصی را نشان می‌دهد که به سمت معترضان در یک خیابان شلوغ و پر از خودروهای عبوری و به سمت یک محله مسکونی تیراندازی می‌کنند. 

مکان: لاهیجان

زمان:۲۰ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: لباس شخصی‌ها

ضرب و شتم وحشیانه یک شهروند

ویدیو سه نیروی بسیج و دو لباس شخصی را نشان می‌دهد که به شکل وحشیانه‌ای سعی در بازداشت یک مرد جوان دارند. آن‌ها پی در پی به سر و گردن او ضربه می‌زنند. گلویش را فشار می‌دهند، او را به روی زمین می‌اندازند و با لگد و با زنجیر و باتوم به صورت او ضربه می‌زنند. ماموران با اسلحه، عابرانی را که در اطراف صحنه جمع شده‌اند، تهدید می‌کنند.

مکان: تهران

زمان: ۲۰ مهر ۱۴۰۱

تیراندازی به سوی معترضان و خانه‌های مسکونی

ویدیو تعدادی از معترضان را نشان می‌دهد که به داخل یک کوچه فرار می‌کنند و در تعقیب آن‌ها ماموران امنیتی وارد محله مسکونی شده و اقدام به تیراندازی می‌کنند. کسی که از پنجره یک منزل مسکونی در حال فیلم‌برداری است با ادامه تیراندازی به سوی خانه‌ها پناه می‌گیرد. 

مکان: سقز

زمان:۲۰  مهر ۱۴۰۱

تیراندازی بی‌هدف و پی‌ در پی به معترضان و عابران

در این ویدیو، دست‌کم صدای شلیک ۱۵ گلوله شنیده می‌شود و بخشی از ویدیو، ماموری را نشان می‌دهد که از فاصله کمتر از پنج متر به سوی معترضانی که در حال فرار هستند، شلیک می‌کند.

 مکان: نزدیکی دانشگاه شریف، تهران

زمان: ۱۶ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: بسیج و نیروهای لباس شخصی

 

 شکستن شیشه‌های خودرو حامل چند سرنشین

ماموران یگان ویژه تمامی شیشه‌های یک خودروی حامل چند سرنشین را به روی سرنشینان خُرد می‌کنند.

 

مکان: مشهد

زمان: ۱۶ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: یگان ویژه

 

 

ضرب‌وشتم شدید یک نوجوان توسط ۱۰ مامور پلیس

بیش از ۱۰ مامور پلیس یک نوجوان را با ضربات متعدد باتوم و مشت و لگد به شدت مورد ضرب‌و شتم قرار می‌دهند.

 

 مکان: مشهد

زمان: ۱۶ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: یگان ویژه

 

ضرب‌و‌شتم یک زن در پیاده‌رو

ماموران پلیس زنی را که در پیاده‌رو ایستاده است، بدون هیچ دلیلی مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند.

 مکان: مشهد

زمان: ۱۶ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: نیروی انتظامی

 

 ضرب‌و‌شتم شدید یک زن

نیروهای امنیتی زنی را که به ضبط تلفن همراهش توسط آن‌ها اعتراض می‌کند، به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند و سپس چهار مامور زن او را بر روی زمین می‌کشند و با خود می‌برند.

 مکان: تهران، خیابان آزادی

زمان: ۱۶ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: لباس شخصی‌ها

 

ضرب‌وشتم شدیدی یک دختر جوان توسط نیروهای پلیس

چندین مامور پلیس دختر جوانی را که مشغول صحبت کردن با آن‌ها است، به شدت کتک می‌زنند. یکی از ماموران چندین سیلی به صورت دختر جوان می‌زند و او را بر روی پله‌های سنگی پرت می‌کند و سایر ماموران نیز به ضرب‌وشتم این دختر ادامه می‌دهند.

مکان: تهران، بلوار کشاورز

زمان: ۱۶ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: یگان ویژه

 

ضرب‌و‌شتم شدیدی یک رهگذر

ویدیو چندین مامور امنیتی لباس شخصی را نشان می‌دهد که یک رهگذر را به شدت کتک می‌زنند و چندین ضربه با لگد به سر، گردن و پهلوهای او وارد می‌کنند. سپس یک مامور با یونیفرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سر این رهگذر شوکر برقی می‌زند که موجب تشنج شدید او می‌شود. ماموران با خونسردی تماشا می‌کنند.

 مکان: تهران

زمان: ۱۰ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: سپاه پاسداران، لباس شخصی‌ها

 

 

تیراندازی با سلاح جنگی به سمت کودکان

ویدیو تعدادی کودک را نشان می‌دهد که با شنیدن صدای مکرر تیراندازی، از صحنه فرار می‌کنند و لحظاتی بعد نیروهای مسلح در تعقیب آن‌ها وارد محله می‌شوند. صدای شلیک پنج گلوله جنگی شنیده می‌شود.

 مکان: سقز

زمان: ۱۶ یا ۱۷ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: نامعلوم

 

 تیراندازی مستقیم به سوی معترضان

 ویدیو، هفت مامور امنیتی را نشان می‌دهد که پی در پی به سمت یک محله مسکونی تیراندازی می‌کنند. در پایان ویدیو، یک خودروی زره‌پوش که فردی مسلح بر سقف آن نشسته است، وارد تصویر می‌شود. در این ویدیو، صدای شلیک دست‌کم ۱۰ گلوله شنیده می‌شود.

مکان: سنندج

زمان: ۱۸ مهر ۱۴۰۱

 

شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به سمت عابران

ماموران سوار بر موتور به شکلی بی‌هدف به سوی عابران گاز اشک‌آور و گلوله ساچمه‌ای شلیک می‌کنند.

مکان: تهران،

زمان: ۱۴ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: یگان ویژه، لباس شخصی‌ها

 

 

پوکه‌های شلیک شده توسط ماموران امنیتی

ویدیو، تصویر پوکه‌های شلیک شده توسط نیروی‌های امنیتی در سنندج را نشان می‌دهاد که حاوی کپسول‌های گاز اشک‌آور، پوکه تیرهای ساچمه‌ای و گلوله‌های جنگی است.

 مکان: سنندج

زمان: ۱۷ مهر ۱۴۰۱

 

شلیک مستقیم به معترضان

ویدیو، ماموران امنیتی را در حال شلیک مستقیم به سمت معترضان نشان می‌دهد.

مکان: تهران، خیابان چراغ برق

زمان: ۱۶ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: یگان ویژه

تیراندازی پی در پی و بی‌هدف ماموران به معترضان و منازل مسکونی

ویدیو، تعدادی از نیروهای امنیتی را نشان می‌دهد که مکرراً به سوی جهات مختلف در یک محله مسکونی گاز اشک‌آور و گلوله شلیک می‌کنند.

 مکان: سنندج

زمان: ۱۸ مهر۱۴۰۱

 

 

تیراندازی بی‌هدف ماموران به رهگذران و خودروها

ماموران سوار بر موتور به صورت پی در پی به پیاده‌روها و خودروهای در حال عبور تیراندازی می‌کنند.

 مکان: تهران، خیابان جمهوری

زمان: ۱۰ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: لباس شخصی‌ها

 

شلیک تک تیرانداز به یک کودک بلوچ

ویدیو، تجمع معترضان در زاهدان را نشان می‌دهد. سپس صدای شلیک تیر شنیده می‌شود که به یک کودک بلوچ به نام «سامر» اصابت می‌کند.

 مکان: زاهدان

زمان: ۸ مهر ۱۴۰۱

 

تیراندازی به سوی رهگذرانی که فیلم‌برداری می‌کنند

یک مامور امنیتی از سوی دیگر خیابان به سمت فردی که در حال فیلم‌برداری است، مستقیما شلیک می‌کند.

 مکان: نامعلوم

زمان: ۱۴ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: نیروی انتظامی

 

تیراندازی به سوی رهگذرانی که فیلم‌برداری می‌کنند

یک مامور امنیتی سوار بر موتور به سمت زنی درون یک خودرو که در حال فیلم‌برداری است، مستقیما شلیک می‌کند.

 مکان: تهران، نزدیک دانشگاه شریف

زمان: ۱۰ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: یگان ویژه

 

تیراندازی به سوی معترضان با اسلحه جنگی

یک نیروی سپاه پاسداران با اسلحه جنگی کلاشنیکف به سوی معترضان تیراندازی مستقیم می‌کند.

مکان: دهگلان

زمان: ۹ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تیراندازی مستقیم به معترضان با اسلحه جنگی

ویدیو، تصاویر نیروهای سپاه پاسداران را نشان می‌دهد که با اسلحه جنگی کلاشنیکف به سوی معترضان و از فاصله چند ده متری مستقیما تیراندازی می‌کنند.

 مکان: بوکان

زمان: ۹ مهر ۱۴۰۱

ارگان مربوطه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

تیراندازی به معترضان از درون آمبولانس

ویدیو نشان می‌دهد ماموران امنیتی از داخل یک آمبولانس به سوی معترضان شلیک می‌کنند.

 مکان: تهران

زمان: ۹مهر ۱۴۰۱

 

 

کتک زدن یک پیرر مرد توسط ماموران

برخورد خشن ماموران با یکی از معترضان؛ پیرمردی که در حال اعتراض به رفتار ماموران ناجاست با حمله ماموران و لگدپرانی آن‌ها مواجه می‌شود و یکی از ماموران با لگد به شکم او می‌کوبد.

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : کیش

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

ضرب و شتم یک زن توسط ماموران

یکی از ویژگی‌های سرکوب مردم در این دوره از اعتراضات در پارک لاله تهران این بوده که ماموران حتی به مردمی که در پارک در حال گشت و گذار هم هستند رحم نمی‌کنند و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

تاریخ : ۲۹شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : تهران

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

هجوم به یک پیرمرد توسط ماموران

برخورد خشونت‌آمیز ماموران فراجا با یک فرد سالمند و پرت کردن و به زمین زدن او 

تاریخ : ۲۹شهریور۱۴۰۱

محل وقوع :تبریز

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

زنهای محجبه را هم کتک زدند

ضرب و شتم زنان از جمله تعدادی از زنان محجبه با باتوم توسط ماموران ناجا

تاریخ : ۲۹شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : مشهد

ارگان مربوطه : یگان ویژه فراجا

شلیک مرگبار به مردم

تیراندازی مستقیم ماموران ناجا به سوی مردم. تعدادی از نیروهای امنیتی با نقاب سیاه، به مردم شلیک مستقیم می‌کنند.

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : مهر شهر کرج

ارگان مربوطه: یگان ویژه فرجا

 

شلیک مستقیم به مردم

این رفتارها در حالی اتفاق می‌افتد که وزیر کشور در مصاحبه با صدا و سیما گفته بود ماموران ما حتی باتوم هم ندارند.

تاریخ : ۲۸شهریور۱۴۰۱

محل وقوع: دیواندره

ارگان مربوطه : یگان ویژه فراجا

انتقام مرگبار از مردم

در ابتدا ویدیویی منتشر شد که در آن یک مامور با شوکر قصد حمله به معترضان را داشت اما موفق نشد و معترضان او را کتک زدند. سپس این ویدیو منتشر شد که این مامور و همراهانش به صورت مستقیم و در دفعات متعدد به معترضان تیراندازی می‌کنند.

تاریخ :۲۹شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : رشت

ارگان مربوطه: مامور فراجا

 

ضرب و شتم فله ای مردم

یکی از خصوصیات این دوره سرکوب از اعتراضات مردم برخورد خشن و کور با معترضین بود.

تاریخ : ۲۸شهریور۱۴۰۱

محل وقوع: تهران

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

سناریو نویسی امنیتی برای معترضین

پس از انتشار این ویدیو، ماموران انتظامی اعضای این خانواده را بازداشت کردند از آنان اعترافات اجباری گرفتند. نیروی انتظامی مدعی شد که فرد بازداشت‌شده یک شرور سابقه‌دار بوده است.

تاریخ : ۲۹شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : یزد

ار گان مربوطه: ماموران فراجا 

گاز خواب آور

بر پایه گزارشات منابع خبری، در این دوره از اعتراضات ماموران از گازهایی استفاده می‌کنند که علاوه بر ایجاد حس خفگی، منجر به بی‌هوشی و بی‌حالی معترضین می‌شود.

تاریخ : ۲۹شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : تهران

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

بازداشت به همراه ضرب و شتم مردم

 

نیروهای امنیتی معترضان بازداشت شده را به داخل ون هل می‌دهند و مردم حاضر شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند.

تاریخ : ۲۹شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : بندر عباس

ارگان مربوطه: فراجا

 

بازداشت با ضرب و شتم

ضرب و شتم و بازداشت خشونت‌آمیز مردم توسط ماموران ناجا، نیروهای لباس شخصی زنان را هل می‌دهند و بر زمین می‌کشند.

تاریخ : ۲۹شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : همدان

ارگان مربوطه: ماموران فراجا

شلیک از فاصله نزدیک

یکی دیگر از خصوصیات سرکوب این دوره از اعتراضات ؛ شلیک مستقیم و از فاصله نزدیک ماموران ناجا به سوی مردم است

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : سردشت

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

مجروح کردن معترضان

تیراندازی به سوی معترضان و مجروح کردن آن‌ها

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع :  شوشتر

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

شلیک مستقیم

تیراندازی مستقیم ماموران به مردم و مجروح کردن آن‌ها

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : کیش

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

رفتار وحشیانه لباس شخصی ها

رفتار وحشیانه لباس شخصی‌ها برای دستگیری معترضین و کشیدن آن‌ها بر روی زمین در فاصله طولانی پس از مقاومت در برابر بازداشت.

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : ایلام

ارگان مربوطه: لباس شخصی های مرتبط با رده های اطلاعاتی فراجا

 

علامت گذاری معترضین

شلیک گروهی با اسلحه‌های «پینت بال» از سوی ماموران ناجا به مردم برای علامت‌گذاری و دستگیری، در مرحله بعدی

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : تهران

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

کتک زدن معترضین

رفتار خشونت‌آمیز ماموران فراجا با مردم و کتک زدن زنان و مردان و پرت کردن آنان روی زمین

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : بندر انزلی

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

هیج جا امن نیست

پسری وارد ایستگاه مترو می‌شود، فرد لباس شخصی که اسلحه در دست دارد به مردم می گوید: برید گمشید سریع، اون پسر برگشت گفت خودت گمشو لباس شخصی اسلحه درآورد و به سمت این پسر شلیک می‌کند. 

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : تهران

ارگان مربوطه: لباس شخصی مرتبط با رده های اطلاعاتی

 

رهگذران را هم کتک می زنند

ضرب و شتم مردم عادی به‌وسیله گارد ویژه؛ این در حالی است که مضروبین در حال خرید از یک مغازه در خیابان هستند.

تاریخ:

محل وقوع :

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

یک زن در مقابل همه

برخورد خشن یک مامور گارد ویژه با یک زن معترض، زنی شجاع که یک تنه در مقابل صف یگان ویژه ایستادگی می‌کند.

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : تبریز

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 پوکه ها را هم با خود می برند 

شلیک مستقیم به مردم توسط نیروهای امنیتی در همدان، نیروهای امنیتی پوکه‌های شلیک شده را با خود می‌برند.

تاریخ :۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : همدان

ارگان مربوطه: نیروهای امنیتی بسیج

 

شلیک مستقیم ماموران به مردم

این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در آن دیده می‌شود یک مامور با سلاحی که در دست دارد به طور مستقیم اقدام به شلیک می‌کند.

تاریخ : ۳۱شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : تهران

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

تخریب منازل مسکونی

 

معترضینی که برای حفظ جان خود مجبور هستند به منازل مسکونی مردم پناه ببرند و مامورانی که در تعقیب آن‌ها منازل مردم را هم تخریب می کنند

تاریخ : ۳۱شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : بندر انزلی

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

علاوه بر فیلم‌های منتشر شده از خشونت شدید ماموران علیه معترضان، فیلم‌هایی نیز منتشر شده که تعدادی از معترضان بر اثر شلیک گلوله ماموران کشته و یا به شدت زخمی شده‌اند.

 

زخمی شدن یکی از معترضان

زخمی شدن یکی از معترضان با شلیک گلوله از سوی ماموران ناجا

تاریخ : ۲۸شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : دیواندره

ارگان مربوطه : 

تیر مستقیم

شلیک مستقیم گلوله ماموران به یک زن

تاریخ : ۲۸شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : مهاباد

ارگان مربوطه: نامشخص

 

تیر مستقیم

ماموران ناجا مردم را با تیر مستقیم مورد هدف قرار دادند.

تاریخ: ۲۶شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : سقز

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

شلیک مرگبار

هدف قرار دادن یک نوجوان با تیر مستقیم توسط یگان ویژه فراجا

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : کرمانشاه

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

شلیک مستقیم به معترضان

یکی از معترضین که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح و وضعیت‌اش وخیم گزارش شده است.

تاریخ : ۲۹شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : پیرانشهر

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

 

کشتن یک جوان ۱۶ ساله

شلیک مستقیم و کشتن یک جوان ۱۶ ساله

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : اشنویه

ارگان مربوطه : یگان ویژه فراجا

 

کشتار در خیابان

شلیک مستقیم به جوان اهل این شهر و کشتن او

تاریخ : ۳۰شهریور۱۴۰۱

محل وقوع : اشنویه

ارگان مربوطه: یگان ویژه فراجا

دستگیری خشن یک زن معترض

ماموران امنیتی حتی بعد از دستگیری، شوکر برقی بر سر افراد می‌زنند.

تاریخ : ۱مهر۱۴۰۱

محل وقوع : زنجان

ارگان مربوطه: لباس شخصی‌های مرتبط با اطلاعات ناجا

 

قساوت کسب و کار شماست

 

زنی معترض در حالی که در محاصره نیروهای امنیتی است با برخورد خشن پرتاب می‌شود و سرش به جدول خیابان برخورد می‌کند.

 

تاریخ : ۱مهر۱۴۰۱

محل وقوع :

ارگان مربوطه: نیروهای یگان ویژه فرجا

 

شلیک با اسلحه کمری

ماموران ناجا با کلت کمری در حال شلیک به مردم معترض هستند.

تاریخ : ۱مهر۱۴۱۰

محل وقوع : رشت

ارگان مربوطه: نیروی های فرجا

 

شلیک با کلاشنیکف

در حالی ماموران سرکوب با اسلحه جنگی به مردم شلیک می‌کنند، که مردم با دست خالی برای مطالبات برحق خود در خیابان حاضر شده‌اند.

تاریخ : ۱مهر۱۴۱۰

محل وقوع : شهر ری

ارگان مربوطه: نیروهای بسیج

 

لگد پرانی لباس شخصی ها به مردم

زنی معترض با پرخاش یک مامور لباس شخصی مواجه می‌شود، با چاشنی فحاشی و لگد پرانی

تاریخ : ۱مهر۱۴۰۱

محل وقوع :

ارگان مربوطه: لباس شخصی مرتبط با رده‌های اطلاعاتی ناجا

 

 

ثبت نظر

حسن
۲۳ مهر ۱۴۰۱

بهتره ویدیو ها رو در خود سایت آپلود کنید، چون چند تا از ویدیوها رو اینستا پاک کرده، و احتمالا در آینده تعداد بیشتری ازین ویدیو ها پاک بشن و دیگه دسترسی نیست بهشون

تصویری

چهارمین هفته اعتراضات در میدان پونک

۲۳ مهر ۱۴۰۱
چهارمین هفته اعتراضات  در میدان پونک