از توئیتر، صدرا محقق: متروی تهران عکس‌های عکاسانی را که با نام کسی دیگر چاپ کرده بود، اصلاح کرد و با اسم خودشان در ایستگاه‌های مترو گذاشت.

متروی تهران پیشتر عکس‌های چند عکاس از جمله داوود ایزدپناه را حدود 15 روز با اسم و قراردادی با فردی دیگر به نمایش گذاشته بود.

 

پیشتر:

سرقت هنری متروی تهران؛ نمایش آثار داوود ایزدپناه به نام یک عکاس دیگر

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}