علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید که «گاهی» «دادستان یا دادیار» کنسرت‌هایی که مجوز دارند در استان‌ها لغو می‌کنند. او تاکید می‌کند که این مشکلی است که در اختیار دولت نیست. 

به گزارش ایسکانیوز، علی جنتی در پاسخ به اینکه وضعیت فیلم‌های توقیفی در سال جاری چگونه خواهد بود گفته است «در یک سال گذشته نداشته ایم، فیلم هایی که مربوط به جشنواره فیلم فجر سی و چهارم هستند و در سال گذشته ساخته شده اند هیچکدام توقیف نشده است.» 

او افزود «بعضی از فیلم ها نیاز به اصلاحاتی دارد که گفته ایم صاحبان فیلم موارد اصلاحی را انجام داده و دوباره اثرشان را برای پروانه نمایش بفرستند. به عبارت دیگر در بین فیلم هایی که تازه ساخته شده اند فیلم توقیفی نداریم.» 

گرفتن مجوز برگزاری برخی کنسرت‌ها بسیار دشوار است که علی جنتی برخی از این مشکلات را به دلیل وجود برخی «مشکلات قانونی» می‌داند و می‌گوید «از قبل یک سری مصوباتی در این زمینه وجود داشته که ما در پی اصلاح این مصوبات هستیم که وقتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داد دیگر کسی نتواند مانع برگزاری آن شود و در مرحله دوم همکاری هایی با وزارت کشور صورت گرفته است و با دستگاه قضایی صحبت کرده ایم که حتی الامکان مواردی را که ما با دقت مجوز می دهیم دیگر دچار مشکل نشوند.» 

او به کنسرت‌هایی که مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بودند و لغو شدند اشاره می‌کند و می‌گوید این اتفاق بیشتر در «استان‌ها» روی می‌دهد و او می‌گوید «اینگونه موارد دیگر در اختیار ما نیست و گاهی مشاهده شده که یک دادستان یا یک دادیار کنسرتی را لغو کرده است.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}