فایل صوتی که دیروز دفتر آیت الله حسینعلی منتظری منتشر کرده، مربوط به دیدار او در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با اعضای «هیات مرگ» است. این هیات شامل «حسین علی نیری» حاکم شرع، «مرتضی اشراقی» دادستان تهران، «ابراهیم ریيسی» معاون دادستان تهران و «مصطفی پورمحمدی»‌ نماینده وزارت اطلاعات در زندان «اوین» مامور اجرای دستور آیت الله خمینی درباره زندانیان بودند.
او در نامه اش دستور داده بود: «کسانی که در زندان های سراسر کشور بر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند.»  
بر اساس خاطرات آیت الله منتظری، ۳هزار و ۸۰۰ نفر در همان زمان اعدام شدند. داستان اعدام های تابستان ۱۳۶۷ را پیش تر آیت الله حسینعلی منتظری در کتاب خاطراتش به تفصیل نوشته است. اکنون سوال مهم این است که انتشار این فایل صوتی، چه چیزی بر دانش ما درباره آن ماجرا می افزاید:

این گزارش، یک بررسی اجمالی از فایل صوتی منتشر شده است. اما کماکان نکات تازه ای در این فایل صوتی هست. نکات بی شماری هم از پرونده ۶۷ باقی مانده است؛ پرونده ای که آیت الله منتظری آن را قتل عام می خواند؛ قتل عام در جمهوری اسلامی.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}