«مریم شفیع‌پور» که به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» در تابستان ۹۲ بازداشت شده بود، مهرماه‌‌ همان سال وارد بند زنان زندان «اوین» شد و دو سال در کنار دیگر زندانیان زن، ایام حبس خود را سپری کرد. از آن جا که پرسش‌های فراوانی درباره این بند وجود دارد، تصمیم گرفتم با این فعال دانشجویی در همین باره حرف بزنم. چرا دروغ؟! این گفت‎وگو بیش تر یک کنجکاوی شخصی بود که بدانم پشت دیوارهای بزرگ اوین، در بند زنان زندانی چه می‌گذرد؟

بند زنان زندان اوین چند اتاق دارد؟ در مورد خصوصیات ظاهری و فیزیکی بند کمی توضیح می‌دهی؟

این بند، بند زنان سیاسی اوین بود؟

زندانی های غیر سیاسی را جای دیگری می‌برند؟

خب درباره بند می‌گفتی...

یعنی خانم‌ها در این بند لبنیات نمی‌خورند؟

یعنی خانم‌ها مجبورند از فروشگاه خرید کنند؟

ترکیب اتهامات و نوع اتهامات خانم‌ها چه بود؟

سازمانی بودند، سبز بودند، بهایی بودند و... . ولی معمولا بهایی‌ها بیش تر هستند. آن‌ها به شوخی می‌گویند ما همیشه باید هفت نفر این جا باشیم؛ یعنی یک نفر را که آزاد می‌کنند، یک بهایی دیگر به زندان می‌آید!
متهمان فیس بوکی هم هستند؛ مثلا وقتی من در زندان بودم، یک خانم ۶۵ ساله هم بود که در فیس بوک فعال بود. اتهام جاسوسی هم بعضا هست.

 جوان‌ترین زندانی زن در این بند چه کسانی بودند؟

روزهای زندان برای خانم‌ها چه گونه می‌گذرد؟ چه سرگرمی‌هایی دارند؟ تلویزیون هست؟

کلاس زبان هم در بند برقرار بود؟

چه کسی تدریس می‌کرد؟

از رهبران جامعه بهایی ایران؟

او مدرس جامعه‌شناسی است؟

چه سرگرمی دیگری داشتید؟ بازی می‌کردید؟

در‌‌ همان بند؟ حیاط داشتید؟

آیا در آن مدت دوسالی که در بند زنان اوین بودی، کسی را دیدی که به خاطر زندانی بودن، افسردگی حاد داشته باشد؟

برای او کاری کردید؟ هم بند‌ی ها کاری می‌کردند؟

فریبا کمال آبادی و مهوش شهریاری برای همه گرایش‌های فکری و سیاسی محترم بودند؟

فریبا کمال آبادی که از زندان به مرخصی آمد، گفت که در زندان عروس او شده بودی...

در مدتی که در زندان بودی، «فائزه هاشمی» هم بود؟

شاید چون دختر شخصیت مشهوری است و در مرکز توجه قرار گرفته بود؟

اگر کسی به پدرش انتقاد تند می‌کرد چه؟

بازجو‌هایتان مرد بودند؟ شما در بازجویی کتک خوردی؟ پدرت در این باره مصاحبه‌ای کرده و آن را تایید کرده بود.

با توجه به اصرار جمهوری اسلامی به جداسازی جنسیتی در حوزه‌های مختلف، چرا برای زندانیان زن بازجوی زن ندارند؟ آیا بقیه هم بندی‌هایت هم بازجوی مرد داشتند؟

سخت گیری روی حجاب زنان چه قدر بالا است؟

در حوزه درمان، وضعیت زندانیان زن چه طور است؟ در مسایل درمانی هم آن ها را آزار می‌دهند؟

خانم «هما هودفر» که آزاد شد، گفت که او را شکنجه جسمی نکرده اند ولی شکنجه روحی می‌کنند. می‌خواستم بدانم بقیه زندانیان مثل مجاهدین یا بهایی‌ها و... شکنجه جسمی شدند یا نه؟

فریبا کمال آبادی هم شکنجه جسمی شده بود؟

وضع زنان زندان اوین بهتر از زنان زندانی در شهرستان ها است؟

از فشار غذایی بر زندانیان زن گفتی؛ این فشار ناشی از کمبود بودجه است یا تلاش برای آزار زندانیان؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}