گیدئون لانگ

سوم می‌، روز جهانی‌ آزادی مطبوعات است. به همین مناسبت پروژه « خبرنگاری جرم نیست» با چند روزنامه نگار از کشورهای مختلف که تحت سلطه حکومت های استبدادی بودند، روند گذار به دموکراسی را طی کردند و اکنون کشورهایی دموکراتیک به شمار می روند مصاحبه هایی اختصاصی انجام داده است.

این مصاحبه‌ها در چند روز آینده در «ایران وایر» منتشر خواهند شد.

----------------------------------------------------------------------

«اودت مگنِت» (Odette Magnet) در دوران حکومت ژنرال پینوشه در شیلی خبرنگار بود؛ دورانی که خبرنگاران و فعالان سیاسی به شدت و با خشونتِ تمام سرکوب می شدند. هزاران نفر کشته و یا ناپدید شدند و سانسور نیز سایه خود را بر همه چیز انداخته بود.

«ایرانوایر» با اودت مگنت درباره ارعاب، خط قرمز سانسورچی ها و مفهوم و معنای راستین خبرنگاری گفت و گو کرده است.

در زمان کودتا و در سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ کجا بودید؟ آیا سال های دیکتاتوری را در شیلی گذراندید یا در تبعید؟ برای کدام سازمان های خبری به عنوان خبرنگار کار می کردید؟

سانسور در شیلیِ دوران پینوشه در چه وضعی بود؟ چه نوع مطالب یا برنامه هایی سانسور می شدند؟ تجربه خود شما از سانسورِ آن زمان چه بود؟

خبرنگاران چه گونه سانسور را دور می زدند؟ چه قدر و در چه فواصلی خبرنگاران و فعالان بازداشت می شدند؟

آیا تا به حال برای فعالیت های خبرنگاری خود بازداشت شده یا به زندان رفته اید؟ آیا خبرنگاری را می شناختید که در دوران پینوشه زندانی شده باشد؟

می توانید از دورانی که شیلی از حاکمیت پینوشه خارج می شد، تصویری به دست دهید؟ چه قدر طول کشید تا خبرنگاران اعتماد خود را به دست آوردند و آن گونه که همیشه می خواستند، شروع به کار کنند؟

ممکن است به اختصار بگویید دولت های شیلی از ۱۹۹۰ تا امروز چه گونه به سمت پاسخ گویی، مسوولیت پذیری و شفافیت پیش رفتند؟ آیا تلاش هایشان مؤثر بوده است؟

درباره وضعیت کنونی مطبوعات و رسانه ها در شیلی چه نظری دارید؟ چه چیزهایی هنوز تابو محسوب می شوند؟

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}