خبرگزاری فارس امروز در یادداشت انتقادی آلفرد یعقوب زاده، عکاس ایرانی را متهم به تحریف تاریخ جنگ کرده است. اشاره خبرگزاری فارس به گفتگوی ایران وایر با آلفرد یعقوب زاده است که دو روز پیش منتشر شده است.  

موضوع اصلی مورد مناقشه، اعزام به جبهه حسن جنگجو، سرباز ایرانی است که جسدش روز سه شنبه ۱۴شهریور پس از گذشت ۳۴سال به ایران بازگشت. او در سال ۶۲ در جریان عملیات خیبر مفقود الاثر شد.

در اوایل جنگ ایران و عراق، آلفرد یعقوب زاده، عکاس ایرانی تصویری از یک نوجوان منتشر کرد که در حال سینه خیز اسلحه به دست داشت. او گفت این نوجوان ۱۳ساله بوده است. آلفرد یعقوب زاده در گفتگو با ایران وایر هم با اشاره به رویارویی اش با این نوجوان، گفت: « هویزه بود. تمام نیروهای چمران جنوب اهواز بودند. وقتی نیروهای عراقی شروع به انداختن خمپاره می‌کردند همه باید روی زمین دراز می‌کشیدیم. این عکس از اولین بارهایی است که خطر را مقابل چشمانم می‌دیدم. به خودم می‌گفتم غلط کردم، من دیگر عکس نمی‌گیرم. وقتی داشتم به خودم می‌پیچیدم این نوجوان را دیدم که او هم آشفته است. او جوان‌ترین رزمنده بود. ترسیده بود و من را بغل کرده بود. خود من هم ترسیده بودم و در بغل او بودم. به او گفتم چرا به این‌جا آمدی؟ گفت پدرم من را فرستاده است.»

نویسنده یادداشت خبرگزاری فارس با اشاره به همین بخش چند انتقاد کرده و نوشته «اینگونه افاضات فضل و گزارش های مغرضانه یا جاهلانه – البته با دید خوشبینانه- در خصوص سمبل های ایثار برای جامعه ایرانی و چنگ زدن به صورت این عزیزان برای به چالش کشیدن نظامی که به آن معتقد نیستند، غیرشرافتمندانه است.»

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}