محمود کوثری، شهروند خبرنگار  

امروز دوشنبه صبح ۴ دى ماه ۱۳۹۶ نيروى انتظامى به همراه إجرائيات شهردارى به بساط فروشان در خيابان ۵ كارگر كوى گلستان شهر اهواز هجوم كرده و بساط و دكه هاى دستفررشان را تخريب و وسائل آنان را مصادره كردند.

نزديك به ۶۰ بساط فروشى در خيابان ۵ كارگر روبروى شهرك برق مشغول به كار هستند اما اجرائيات شهردارى هميشه مزاحم كاسبى آنها مى شود. صبح امروز با هجوم وسيع نيروى انتظامى شمارى از بساط فروشان توسط نيروى انتظامى بازداشت شدند و به مكان نامعلومى منتقل شدند. 

يكى از بساط فروشان، ر. مى گويد: آنهايى كه مقاومت كردند و از مصادره اموالشان جلوگيرى كردند توسط نيروى انتظامى بازداشت شدند. اين بساط فروش اضافه كرد، براي كسب روزى حلال براي خانواده ام راهي جز بساطى و اين دكه را ندارم امروز تنها توانستم ترازو را از دست ماموران بگيرم اما بقيه وسائل ام را با خودشان بردند.

ديروز يكشنبه ۳ دى ماه نيز اجرائيات شهردارى و نيروى انتظامى با بساط فروشان در بازار عبدالحميد شهر اهواز درگير شدند و ممتلكات دست فروشان را مصادره كردند. 

 

مطالب مرتبط:

ضرب و شتم یک دستفروش به دست مأمور شهرداری ارومیه

ماموران سد معبر شهرداری مسلح به باتوم، پنجه بوکس و گاز اشک آور

شهردار فومن درباره ضرب و شتم زن دستفروش: فیلم پخش شده سازمان یافته بود؛ اما فرد خاطی دستگیر شد

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}