تازه‌ترین یافته‌ها در مورد مقصد سفر‌های مردم ایران نشان می‌دهد برخلاف تبلیغات مقام‌های جمهوری اسلامی، استان گیلان محبوب‌ترین مقصد مسافرتی است و استان خراسان رضوی و مازندران  در رده دوم و سوم این طبقه‌بندی قرار دارند.

نتایح این یافته‌ها در تازه‌ترین شماره مجله «برنامهریزی و توسعه گردش‎گری» و با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تعداد و طول اقامت گردش‎گران ملی» منتشر شده است.

در این پژوهش، سه عامل موثر بر تعداد و طول اقامت گردش‎گران در استان‌های ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند که نخستین آن ها، بررسی تاثیر زیرساخت‌هایی از قبیل مراکز اقامتی، حمل و نقل و سطح بهداشت است.

 ویژگی‌های مناطق گردش‎گری، از جمله جمعیت، فاصله جغرافیایی، تعداد مراکز فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی دومین عامل مورد بررسی در این پژوهش بوده است. ویژگی‌های فردی گردش‎گر نیز از جمله درآمد، به عنوان سومین عامل در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق به منظور بررسی وضعیت استان‌ها به لحاظ  گردش‎گری، متوسط دو متغیر «تعداد گردش‎گران جذب شده» در استان‎ها و متوسط «طول اقامت آن‎ها» به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته شده است.

این تحقیق بر همین اساس مشخص کرده است که استان‌های گیلان، خراسان رضوی، مازندران، اصفهان، شیراز، تهران و خوزستان به ترتیب بیش‎ترین گردش‎گر را در سال‌‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ داشته‌اند.

بررسی امکانات و تسهیلات عمومی برای استان‌های فوق هم نشان می‌دهد که این استان‎ها معمولا از خدمات مناسبی برای مسافران برخوردار هستند.

این تحقیق هم‎چنین نشان می‌دهد استا‌ن‌های گیلان و مازنداران به دلیل برخورداری از طبیعت خاص، اصفهان و شیراز به دلیل دارا بودن مراکز فرهنگی متعدد و هم‌چنین استان خراسان رضوی به دلیل وجود مرقد امام هشتم، جاذبه‌ بیش تری برای گردش‏گران دارند.

دیگر یافته‌‌های این تحقیق حکایت از آن دارند که استا‌ن‌های سمنان و خراسان شمالی کم ترین میزان گردش گر را طی سال‌های مورد بررسی داشته‌اند.

بررسی متوسط «طول اقامت گردش‎گران» در استان‌های ایران هم حاکی از آن است که طول اقامت آن ها در استا‌ن‌های خوزستان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و ایلام بیش از پنج روز بوده است. در سایر استان‌ها این مدت به کم تر از پنج روز رسیده است و استا‌‌‌ن‌های قم، قزوین و کرمان هم گردش گران کم تر از سه روز در آن جا مانده‌اند.

سال ۱۳۹۴ نیز مجله «آمار» گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد شهر‌های مـشهد، تهـران، قـم، رشـت، شـیراز، اصـفهان دارای بیش‌ترین تعداد سفر بوده‌اند.

براساس این گزارش، عمده سفرها در شهر‌های مـــشهد، تهـــران، شـــیراز و اصـــفهان از نـــوع سفرهای بـا اقامـت شـبانه و در شهر‌های رشـت و قـم از نـوع سـفرهای بدون اقامت شبانه بوده است.

اشاره به نتایج سایر تحقیقات و بررسی‌ها در مورد عوامل موثر بر افزایش یا کاهش گردش‎گری در ایران از دیگر بخش‌های این گزارش است.

مشهد یکی از مذهبی‌ترین شهر‌های ایران، از جمله شهر‌های مورد مطالعه در این زمینه است که متغیرهای نحوه سفر، تعداد دفعات سفر و تعداد افراد خانوار همراه در سفر تاثیری منفی بر آمار گردش‎گران این شهر دارد.

بررسی نقش فضاهای عمومی شهر تبریز بر طول اقامت مسافران نوروزی هم نشان می‌دهد که فضاهای عمومی و کیفیت این فضاها و هم‎چنین مساله اسکان موقت، نظافت و بهداشت در جذب و طول اقامت توریسم مؤثر بوده است.

یک بررسی دیگر از عوامل موثر بر طول اقامت گردش‎گران عبوری در استان گلستان نشان می‌دهد که ویژگی‌های فردی گردش‎گران، از جمله سن، شغل، درآمد، تعداد همراهان و انگیزه اصلی سفر در طول اقامت تأثیر دارند.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر طول اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد نشان می‌دهد که فاصله بیش‎تر شهر محل سکونت زائر تا مشهد و تعداد دفعات بیش‎تر سفرهای پیشین به این شهر باعث طولانی‌تر شدن مدت اقامت زائر می شود.

هم‎چنین زائران روستانشین در مقایسه با شهرنشین‌ها مدت بیش تری در مشهد اقامت داشته‌اند.

 بررسی عوامل موثر بر توسعه گردش‎گری منطقه چابهار در استان سیستان و بلوچستان هم حاکی از آن است که این منطقه به دلیل عدم برخورداری از زیرساخت‌های لازم و توان اقتصادی، در جذب گردش‎گر موفق نبوده است.

نتایج یک تحقیق دیگر نشان می‌دهد یکی از مشکلات خدمات گردش‏گری شهر اصفهان، نبود مکان‌های سکونتی و هتل‌های مناسب در تمام فصل‌های سال و برای تمام اقشار جامعه با درآمدهای مختلف است.

ایرانی‌ها به واسطه تغییر سبک زندگی خود، روز به روز گرایش بیش تری به سفر‌های داخلی و خارجی پیدا می‌کنند. آمار‌های ارایه شده از سوی مقام‌ها و نهاد‌های مسوول گویای این واقعیت مسلم اجتماعی در ایران است.

براساس تازه‌ترین آمارها، مجموع اقامت‌کنندگان در واحدهای اقامتی ایران در چهار ماه نخست امسال، ۸۰ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۳۴۵ نفر شب اقامت بوده که این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با ۲۳ درصد رشد همراه شده است.

مجموع آمار بازدید گردش‏گران از مراکز گردش‏گری ایران هم ۱۳۴ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۸۲۰ نفر اعلام شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، ۲۴ درصد رشد داشته است.

مجموع بازدیدهای نظارتی نیز در چهار ماه نخست امسال، ۷۹ هزار و ۵۴ مورد ثبت شده که این آمار نیز با ۲۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه در سال ۹۵ رو به رو بوده است.

                                     

                            

                  

           

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}