روز چهارشنبه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در یک عملیات غافلگیرانه، چهارده نفر از نیروهای نظامی در نزدیکی شهر میرجاوه ربوده شده‌اند. گروه جیش‌العدل که از سوی جمهوری اسلامی یک گروه تروریستی اعلام شده، مسئولیت ربوده شدن این افراد را بر عهده گرفته و گفته است ۱۲ نفر را ربوده که ۷ نفر وابسته به سپاه پاسداران و ۵ نفر وابسته به نیروی انتظامی هستند. سردار محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه ایران گفته است یک فرد نفوذی عامل اصلی این عملیات بوده و افراد را بیهوش کرده و سپس ربوده‌اند. به نوشته خبرگزاری فارس، این افراد نفوذی از طریق غذای آلوده، افراد ربوده شده را مسموم کرده‌اند.  

میر‌جاوه شهری در استان سیستان بلوچستان است که تنها سه کیلومتر با مرز پاکستان فاصله دارد و شبکه ریلی آن به شبکه ریلی پاکستان متصل است.

از میرجاوه به عنوان یکی از توسعه‌نیافته‌ترین شهرهای ایران نام برده می‌شود٬ اما شهر تفتان در پاکستان که مجاورت نقطه صـفر مـرزی و در مقابـل میرجاوه واقع شده در سا‌ل‌های اخیر توسعه چشمگیری داشته است.

از میرجاوه دیگر چه می‌دانیم؟ از مناسباتش؟ مردمش؟ اقتصادش؟ پلیسش و ناهنجاری‌های اجتماعی‌اش؟

میرجاوه شهری با ساختار‌های بسیار ضعیف اقتصادی است که این وضعیت ناشی از موقعیت جغرافیایی این شهر و سپس عملکرد ضعیف حکومت مرکزی است.

فقر گسـترده، بیكـاری پنهـان و آشـكار، نبود تناسـب میـان امكانـات و فرصت‌های موجود با میزان تقاضای مورد نیاز از جمله مشکلات ساکنان این شهر است که منجر شده میزان مشروعیت حکومت مرکزی در این شهر در درجه بسیاری پائینی قرار بگیرد.

اقلیم خشک و بیابانی و میزان ناچیز بارندگی عاملی اساسی در محرومیت و ضعف زیر ساخت‌هـای شهر میرجاوه است.

در بخش فعالیت‌های صـنعتی نیـز ضعف سرمایه‌گذاری و حاكمیت سطحی از ناامنی در منطقـه، عمـلاً ایجـاد هـر گونـه فرصت شغلی مناسب را دشوار و در بعضی مواقع غیر ممکن کرده است.

به این ترتیـب بخـش اعظمی از جمعیت جویای كار در این محدوده در مشاغل كاذب با در آمد اندك مشغول هستند و یا به كسب در آمد از طریق قاچـاق مـواد مخـدر و جابجـایی سوخت به آن سوی مرز مبادرت می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش میزان جمعیـت شـهر میرجـاوه، امكانـات زندگی و فرصت‌های رفاه اجتماعی به تناسب، افـزایش و ارتقـا نیافتـه اسـت.

این فقر و توسعه‌نیافتگی تا جایی پیش رفته که براساس یک گزارش پلیس «سرقت موانع فلزی نوار مـرز ماننـد سـیم خاردار و فنس‌ها به عنوان آهن پاره و فروش آنها در پاكسـتان همچنـین قاچـاق انسان، اسلحه و مهمات تروریسم بین مرزی و. . . به مجموعه‌ای از فعالیت‌های محرمانه عادی و روزمره» تبدیل شده است.

پلیس در این گزارش به تشریح سطح فقر و مشکلات عدیده ساکنان این شهر پرداخته و جزئیاتی را مطرح کرده که کمتر در رسانه‌های مرکزی بازتاب یافته است.

پلیس گزارش کرده «قانون‌گریزی، همگ‌رایی مذهبی، قومی شهروندان در دو سوی مرز و حلال شمردن مسئله قاچاق مواد مخدر از سوی رهبران دینی، نفوذ قاچاقچیان در دستگاه‌های گوناگون اجرائی، قضایی و. . . كار واپایش انتظامی را با چالش‌های جدی» مواجه کرده است.

در این گزارش به صراحت آمده که «مسئله مواد مخدر برای مرزنشین بیكار، فقیر و نیازمند، نعمـت و بـرای شهروندان داخلی و مركزی كشور یك معضل جدی» تبدیل شده است.

در این گزارش همچنین به صراحت آمده تعداد نیرو‌های پلیس در میرجاوه کم است که بسیاری از این نیرو‌های موجود بومی و غیربومی هم خواستار انتقال جابجایی هستند.

این گزارش نشان می‌دهد نیرو‌های پلیس غیربومی در میرجاوه «اشتغال در این منطقه را به عنوان دوره خدمت در مناطق محروم و صعب المعیشـه (بـه لحاظ مقررات سازمانی) تلقی كرده و در صددند تا با سپری شدن مـدت زمـان تعیـین شده و یا حتی قبل از آن در اولین فرصت نسبت به انتقال و جابه‌جایی خود اقدام كنند.»

آمار‌های رسمی پلیس همچنین نشان می‌دهد در شهر میرجاوه ۳۰ درصد از كاركنان شاغل ناجا كمتر از یك‌ سـال و ۴۹ درصد آنان نیز كمتر از چهار سال سابقه اشتغال در این محدوده و ناجا را دارند. به عبارت دیگر نزدیک به ۸۰ درصد كاركنان با سن اندك خدمتی در این شهر مشغول بـه كار هستند.

ارزیابی‌های تخصصی پلیس همچنین گویای این واقعیت است که نیرو‌های انتظامی در این شهر «كم تجربه، جوان، دارای ضعف مهارت‌های شـغلی و عـدم كارآمـدی لازم» هستند.

«عدم انگیزه خدمتی بالا، محرومیـت، سـختی و دور افتـادگی محیط شغلی» نیرو‌های پلیس میرجاوه از دیگر ویژگی‌های این نیرو‌ها اعلام شده است.

پلیس همچنین گزارش کرده «ساكنان مرزی در این محدوده تقریباً هـیچ حـد و مـرزی برای خود نمی‌شناسند و به سهولت در دو سوی مرز تردد غیـر مجـاز دارنـد.»

همین روایت رسمی پلیس از میرجاوه نشان می‌دهد که ساکنان این شهر با چه مشکلات و محدودیت‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند و بخشی از این مشکلات خود را در قالب قاچاق مواد مخدر٬ قاچاق سوخت٬ آدم‌ربایی و اقدام مسلحانه علیه حکومت مرکزی نشان می‌دهد.

یک بررسی نشان میدهد که از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ تا مهر سال ۱۳۹۷، دست‌کم سه اقدام مسلحانه در میرجاوه روی داده که منجر به مرگ دست‌کم ۱۶ مرزبان و ربایش ۱۴ نفر دیگر از آنها شده است.

ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در پی یک درگیری مسلحانه دست‌کم ۱۰ مرزبان ایرانی در میرجاوه کشته شدند و فروردین سال ۹۷ هم شش مرزبان در درگیری‌های مسلحانه جان خود را از دست دادند. عملیات اخیر گروه جیش‌العدل و ربودن افراد، تازه‌ترین درگیری است که در این منطقه رخ داده است. افراد ربوده شده به داخل خاک پاکستان منتقل شده و تلاش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزادی آنها تاکنون نتیجه خاصی نداشته است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}