این گزارش خلاصه‌ای از آمارها و اطلاعاتی است که نشان می‌دهد وضعیت فقر در استان‌های مختلف ایران چگونه است. این اطلاعات بر اساس داده‌های تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «خط فقر ایران در سال ۱۳۹۵» و تطبیق آن با سایر آمارهای رسمی، مانند سرشماری، تورم و بیکاری استخراج و محاسبه شده است.

 

فقر به جای توسعه

خوزستان قرار بود قلب تپنده اقتصاد ایران باشدو منابع سرشار نفتی و ظرفیت بی‌نظیر آن در کشاورزی یک امتیاز ویژه برای توسعه خوزستان در جغرافیای ایران و منطقه بوده و است، اما چه حاصل که تنها محصول دست به نقد آن، فقر، رکود، حاشیه‌شنینی و بحران‌های فزاینده‌ است. این روزها خوزستان قلب بیمار اقتصاد ایران و پایتخت و کانون بحران است.

بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس استان خوزستان دوازدهمین منطقه فقیر نشین ایران است. جمعیت فقرای آن در سال ۹۵، پیش از بالا گرفتن بحران‌ رکود و تورم، بالغ بر ۷۸۴ هزار نفر بوده است و نرخ فقر حدود ۱۷درصد بوده است. به عبارتی نزدیک به یک پنجم مردم استان زیر خط فقر مطلق از تامین ۲۱۰۰ کالری غذای روزانه درمانده‌اند.

بازخوانی آمار اشتغال در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد، نرخ بیکاری در خوزستان ۲.۶ درصد بالاتر از میانگین کشوری برابر ۱۴.۷درصد است. نسبت اشتغال جمعیت بالای ۱۵ سال استان، ۳۷.۳ درصد است که از میان آن ۱۲.۳ درصد هم درگیر شغل ناقص‌اند و به دلیل نبود کار دائم و تمام‌‌وقت از سر ناچاری به کارهای موقتی تن درداده‌اند. در واقع از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت بالای ۱۵ سال استان، کمتر یک میلیون و ۲۷۰ هزار نفر صاحب شغل‌اند که ۱۵۶هزار نفر آنها شغل ناقص داشته‌آند.

 

فقر شهری

مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر شهری را در خوزستان در دو بخش مجزا تعریف کرده است. یکی مربوط به شهر اهواز و یکی سایر مناطق شهری استان.

در اهواز خط فقر در سال ۹۵، برای یک نفر ۴۱۰ هزار تومان محاسبه شده است. که اگر آن را به نسبت متوسط بعد خانوار فقیر در این شهر (۶.۵۶ نفر در هر خانواده) حساب کنیم، خط فقر خانوار در اهواز حدود یک میلیون و ۵۲۰ هزار نفر محاسبه شده است. بر این اساس جمعیت فقرای اهواز تقریبا ۷۷ هزار نفر و تعداد خانوار فقیر کمتر از ۱۲ هزار خانوار برآورد شده‌اند.

اگر خط فقر اهواز را به نسبت تورم در مناطق شهری استان به روز کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در آبان ۹۷، خط فقر مطلق در اهواز حدود ۶۰۵ هزار تومان برای یک نفر و ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان برای یک خانواده است. این عدد تقریبا دو برابر حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ است.

بر اساس داده های گزارش مرکز پژوهش‌ّای مجلس جمعیت فقرای مناطق شهری خوزستان، به‌جز اهواز، حدود ۶۶۰ هزار نفر و تعداد خانواده‌های فقیر بیش از ۱۴۰ هزار خانواده است.

همچنین خط فقر به روز شده در آبان ۹۷، در سایر مناطق خوزستان ۵۳۶ هزار تومان برای یک نفر و یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره تخمین زده می‌شود. هر خانواده فقیر در مناطق شهری خوزستان نزدیک ۵ نفر جمعیت دارد.

 

فقر روستایی

جمعیت فقرای روستانشین خوزستان هم در سال ۹۵، حدود ۴۶ هزار نفر بوده است. اگرچه نرخ فقر روستایی در خوزستان حدود ۴ درصد است، اما خط فقر در مناطق روستایی به مراتب پایین‌تر از مناطق شهری استان است.

خط فقر مناطق روستایی خوزستان در سال ۹۵، کمتر از ۲۳۵ هزار تومان برای یک نفر و حدود ۷۵۰ هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره برآورد شده است. اگر این اعداد را بر اساس نرخ تورم در مناطق روستایی استان خوزستان به روز کنیم به این نتیجه می‌رسیم که در آبان ۹۷، خط فقر مطلق در روستاهای خوزستان حدود ۳۶۰ هزار تومان برای یک نفر و یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان برای یک خانواده ۵ نفره است. یعنی درآمد کمتر از این برای تامین غذای کافی، در حد ۲۱۰۰ کالری در روز کافی نیست و خانواده‌ها و افراد فقیری که کمتر از این درآمد دارند، در معرض گرسنگی و سوءتغذیه قرار دارند.

 

مطالب مرتبط:

اطلس فقر در ایران؛ سمنان

اطلس فقر در ایران؛ سیستان و بلوچستان​

اطلس فقر در ایران؛ کرمان​

اطلس فقر در ایران؛ گلستان

اطلس فقر در ایران؛هرمزگان​

اطلس فقر در ایران؛ آذربایجان غربی

اطلس فقر در ایران؛ کرمانشاه

اطلس فقر در ایران؛ استان مرکزی

اطلس فقر در ایران؛ لرستان

اطلس فقر در ایران؛ زنجان

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}