گزارش

بحران اقتصادی در ایران؛ با کارت ملی به هر نفر سه کیلو ونیم شکر می‌دهند

۱۲ خرداد ۱۳۹۸
شما در ایران وایر

این گزارش را یکی از شهروندخبرنگاران ایران‌وایر از تبریز تهیه و ارسال کرده است. مریم در توضیح این گزارش نوشته است: صفی که جلوی این مغازه تشکیل شده برای دریافت شکر دولتی است!به هر خانواده با ارائه کارت ملی ۳ کیلو‌ونیم شکر می دهند به قیمت کیلویی۳۴۰۰ تومان. موضوعی که سبب شد این گزارش را تهیه کنیم این است که شکر دولتی هم کمیاب است و عده‌ای می‌گویند چندبار مراجعه کرده‌اند و وقتی نوبت‌شان شده  فروشنده به آنها گفته: شکر تمام شد. 

ثبت نظر

استان‌وایر

دو شکارچی در بافق کشته شدند

۱۲ خرداد ۱۳۹۸
خواندن در ۱ دقیقه
دو شکارچی در بافق کشته شدند