طرح «حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر» این روز‌ها به کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده و 70 نماینده مجلس آن را تایید کرده‌اند. در صورت تصویب این طرح، می توان انتظار داشت از حجم اعدام ها کاسته شود و این تغییر از فشارهای حقوق بشری بر ایران بکاهد.

«نعمت احمدی»، حقوقدان و استاد دانشگاه‌ در گفت و گو با «ایرانوایر» درباره چالش ها و تبعات احتمالی این طرح سخن گفته است.  

به نظرتان این طرح با وجود مخالفان جدی تصویب خواهد شد؟

گفتید یک گرفتاری قانونی وجود دارد؟

قانونی که هم اکنون برای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، با شکست مطلق روبه رو شده است ؟

ایراد و حُسن طرح جدید به نظر شما چیست؟

برخی می‌گویند آن سخت گیری‌ها جامعه ما را از این که افغانستان دوم باشد، نجات داد؟

کدام منطقه؟

فقط در منطقه کرمان کشت می‌شد؟

با این وصف، می‌بایست خطر ابتلا در آن شرایط زمانی بیش تر می‌بود؟

هفت میلیون نفر آمار قابل اتکایی است؟

در آن دوره، کشت تریاک با چه هدفی انجام می‌شد؟ توجیه چه بود؟

به نظرتان محموله تریاک با وجود این همه مراقبت، چه طور به داخلی­ترین سطوح جامعه تزریق می‌شود؟

شما ارتباطی مابین آمار بالای زندانی‌ها و قانون فعلی مواد مخدر می‌بینید؟

آیا قانون مجازات اعدام تا کنون به تمامی اجرا می‌شده است؟ یعنی هر کسی ۳۵ گرم شیشه یا پنج کیلو گرم تریاک داشته، اعدام ‌شده است؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}