چند روز پیش «حسن روحانی» رییس جمهوری ایران، گفته بود: ایران از شرایط «بحرانی یا شبه‌بحرانی» عبور کرده و کشور در مسیر «آرامش اقتصادی» است.

بعد از این گفته تعدادی از شهروندخبرنگاران ایران‌وایر به نشانه اعتراض به گفته‌»حسن روحانی» از یخچال‌های خانه‌هایشان فیلم‌هایی تهیه و برای ما ارسال کرده‌اند. این شهروندان در استان‌ها و شهرهای مختلفی زندگی می‌کنند و همگی از رییس جمهوری ایران یک پرسش مشترک دارند و آن  این است: اگر کشور از بحران اقتصادی عبور کرده چرا یخچال‌های ما خالی ا‌ست؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}