گزارش

ویدیوهایی از نسیم شهر استان تهران؛ از تیرخوردن معترضان تا به آتش کشیدن بانکها

۴ آذر ۱۳۹۸
شما در ایران وایر

این ویدیوها مربوط به دو روز ۲۵ و ۲۶ آبان ماه  در منطقه نسیم شهر استان تهران است. 
ویدیوهای فرستاده شدن نشان می‌دهد که اعتراض در این نقطه از استان تهران همراه با درگیری‌های شدید میان معترضان و نهادهای امنیتی بوده است
تصاویر ارسال شده تیر خوردن دو فرد را در این منطقه و سوختن و تخریب سه بانک را نشان می‌دهد. 
نسیم شهر در ۱۵ کیلومتری جنوب غرب تهران قرار گرفته است

ثبت نظر

استان‌وایر

خوزستان نیاز فوری به خون دارد

۴ آذر ۱۳۹۸
خواندن در ۱ دقیقه
ویدیوهایی از نسیم شهر  استان تهران؛ از تیرخوردن معترضان تا به آتش کشیدن بانکها