درباره اعتراضات در کشن (شهرک گلشن) اطلاعات بسیار اندکی داریم. کشن که پیش‌تر روستایی نزدیک شیراز بود اکنون با نام شهرک گلشن در محدوده شهری شیراز قرار دارد و از شهرک‌های فقیرنشین شیراز به شمار می‌رود. به گفته «امیرسالار» (نام مستعار) یکی از کسانی که در شهرک ایثار نزدیک کشن زندگی می‌کند روزهای شنبه تا چهارشنبه عملا کشن در طول روز در کنترل مردم بود و نیروهای انتظامی و نظامی امکان ورود به آنجا را نداشتند و مردم سر همه کوچه‌ها و خیابان‌ها را آشغال و لاستیک ریخته بودند: «من تا دوشنبه عصر اصلا یگان‌ویژه را اطراف کشن ندیدم. روز دوشنبه حوالی ظهر حدود ۲۰ تا موتوری دوترکه و یک اتومبیل ضد شورش از طرف شهرک مهدیه و والفجر به‌طرف کشن آمدند اما سنگ‌اندازی سریع و وسیع بچه‌های کشن موجب شد موتورها عقب بنشینند. همان دوشنبه با شروع تاریکی صدای تیراندازی بلند شد ولی نمی‌دانم کسی کشته شد یا نه. البته عملا شب‌ها از ساعت ۱۲ شب تا روشن شدن هوا، دیگر نه مردمی بود و نه ماموری. به‌هرحال این وضعیت در کشن تا چهارشنبه ادامه داشت.» به گفته امیرسالار، کل کمربندی را هم با بتون‌های کنار جاده و اتاق فرسوده اتومبیل‌ها و حتی تنه‌های درخت و الوار بسته بودند. از ساعت ۲ بامداد ماموران شهرداری کمربندی را باز می‌کردند و هر روز این اتفاق می‌افتاد صبح جاده باز بود و دوباره ظهر معترضان آن را می‌بستند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}