امروز، ۲۷ ژانویه روز جهانی یادمان هولوکاست است. روزی که در آن جهانیان خاطره شش میلیون قربانی آلمان نازی را گرامی می‌دارند. به همین دلیل امروز ایران وایر چند مقاله درباره ایران و هولوکاست را دوباره منتشر می‌کند. 

سیدعلی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، «هولوکاست» را یک افسانه می خواند. اما یهودی های ایرانی که در طی جنگ جهانی دوم در اروپا زندگی می کردند، واقعیت را بهتر می دانند. برخی از آن ها که نسل کشی نازی ها را از نزدیک لمس کرده بودند و باید از دست «گشتاپو»(پلیس مخفی نازی ها) می گریختند، به ایران پناه بردند. «منانش عذراپور»، یک یهودی ایرانی اهل همدان بود. او در سال 1938 برای تحصیل در رشته مهندسی هیدرو الکتریک به فرانسه رفت اما در بهار 1940 آلمان فرانسه را تسخیر کرد و قوانین نژادپرستانه نازی ها بر این کشور نیز مستولی شد. زمانی که پلیس فرانسه دستگیری یهودی ها و فرستادن آن ها به کمپ را آغاز کرد، عذراپور یکی از قربانیان بود. او چهار سال در کمپ بود و به سختی از کمپ های مرگ نجات یافت. در سال 1944 توسط نیروهای امریکایی آزاد شد، تحصیلاتش را به اتمام رساند و در سال 1946 به ایران بازگشت. 

او در سال 1986 به امریکا مهاجرت کرد. گرچه خیلی کم درباره این تجربه اش در زمان جنگ حرف می زد اما دفترچه خاطراتی داشت که همه چیز را با جزییات در آن نوشته بود و تجربه اش را با مرکز «سایمون وایزنتال» در لس آنجلس قسمت کرد. او در سال 2011 درگذشت.

به مناسبت روز هولوکاست، «ایران‎وایر» این هفته با دختر عذراپور، «کارولین یونا» مصاحبه کرده است.

لطفا درباره جامعه یهودیان در ایران، جایی که پدر شما در آن رشد کرد توضیح دهید.

چه چیزی در اواخر دهه 30 پدر شما را به فرانسه کشاند؟

زمانی که جنگ آغاز شد، چرا در فرانسه ماند؟

درباره دستگیری و به کمپ فرستاده شدنش چه می گفت؟

درباره مشقات کمپ چه چیزهایی معمولاً یادش می آمد؟

درباره آزاد شدنش در پایان جنگ چه می گفت؟

این تجربه چه تاثیرات بلندمدتی بر او داشت؟

او تا آخرین نفس، آدم خوبی بود.

کی و چرا خانواده شما ایران را ترک کرد؟

وقتی که داستانش را برای دیگران تعریف می کرد، عکس العمل آن ها چه بود؟

در سال های آخر عمرش هیچ وقت درباره اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره هولوکاست حرفی نزد؟

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}