گزارش

تمرین دختران در زمین پردیس

۱۰ آذر ۱۴۰۰
شما در ایران وایر

شهروند خبرنگار ایران‌وایر با ارسال این ویدیو می‌گوید طی روزهای گذشته، یکی از زمین‌های فوتبال اطراف تهران که پیش از این در اختیار تیم‌های پایه پسران قرار داشت، در نوبت‌های صبح در اختیار تیم‌های فوتبال زنان قرار گرفته است. 

در ایران، تماشای تمرینات تیم‌های فوتبال زنان، برای مردان و حتی اعضای خانواده بازیکنان، ممنوع است. هرچند که دختران با حجاب اجباری تمرین می‌کنند. 

ثبت نظر

استان‌وایر

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی: زندانی دوتابعیتی نداریم

۱۰ آذر ۱۴۰۰
خواندن در ۲ دقیقه
تمرین دختران در زمین پردیس