تصویری

سوخت‌بران بلوچ

۲۶ فروردین ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه

استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران واقع شده است و بزرگترین استان ایران است. کشاورزی و دامپروری همواره شغل اصلی این منطقه بوده است. این استان به دلیل خشکسالی های چند سال گذشته و بی توجهی حکومت به عنوان محروم ترین منطقه ایران شناخته می شود. با توجه به خط مرزی بسیار طولانی این استان با پاکستان و افغانستان، بسیاری از روستائیان که از کار و درآمد محروم بوده اند، برای امرار معاش چاره ای جز انجام یک شغل بسیار سخت و خطرناک به نام سوخت‌بری ندارند. در بین مردم، کسانی که شرایط اقتصادی بهتری دارند از وسایل نقلیه شخصی خود برای حمل سوخت استفاده می کنند. حتی برخی از کودکان و نوجوانان برای کمک به اقتصاد خانواده، تحصیل را رها می کنند و به عنوان سوخت‌بر کار می کنند. آنها برای امرار معاش از شهرهای مختلف استان سوخت جمع آوری می کنند و با موتور خود در جاده های بسیار طولانی و خطرناک سوار می شوند تا سوخت را به مرزهای پاکستان برسانند.

عکس‌ها از میدل ایست ایمجز

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

شهروند خبرنگاری

۲۶ فروردین ۱۴۰۱
خواندن در ۵ دقیقه
سوخت‌بران بلوچ