تصویری

تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد

۱۷ تیر ۱۴۰۱
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد
تصاویر اختصاصی ایران‌وایر از گشت ارشاد

 

حضور پرشمار ماشین‌های گشت ارشاد در معابر عمومی شهرهای مختلف و افزایش برخوردها با  زنان در خیابان‌ها یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی در چند روز گذشته بوده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی از نو شدن ماشین‌های گشت ارشاد و افزایش برخوردهای خشن ماموران خبر می‌دهند. به همین مناسبت تعدادی از عکس‌های اختصاصی آرشیو ایران‌وایر از گشت ارشاد را منتشر می‌کنیم. این عکس‌ها در سال ۱۳۸۶ توسط «حسین فاطمی» گرفته شده است.

ثبت نظر

اخبار

حمید باوفا: علی‌رضا دبیر در نمازخانه دعا کرد، ما قهرمان آسیا شدیم

۱۷ تیر ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
حمید باوفا: علی‌رضا دبیر در نمازخانه دعا کرد، ما قهرمان آسیا شدیم