تصویری

عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه

۲۳ تیر ۱۴۰۱
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از خشک شدن دریاچه ارومیه

 

سال‌هاست زنگ خطر خشک شدن دریاچه ارومیه به صدا درآمده است و کارشناسان محیط زیست و فعالان مدنی بارها از مقامات خواستار رسیدگی به وضع این دریاچه شده‌اند اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

به همین مناسبت ایران‌وایر تعدادی از عکس‌های اختصاصی خود از وضعیت دریاچه ارومیه را منتشر می‌کند. عکس‌ها در سال ۱۳۹۱ توسط «حسین فاطمی» گرفته شده است.

ثبت نظر

بلاگ

حجاب اجباری؛ رنج مضاعف جامعه رنگین‌کمانی

۲۳ تیر ۱۴۰۱
رنگین کمان ایران
خواندن در ۶ دقیقه
حجاب اجباری؛ رنج مضاعف جامعه رنگین‌کمانی