close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تصویری

عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری

۲۶ مرداد ۱۴۰۱
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری
عکس‌های اختصاصی ایران‌وایر از بحران آب در چهارمحال وبختیاری

 

با وجود اینکه قطعی آب شهرکرد وارد نهمین روز شده است و شهروندان خشمگین و مستاصل در برابر استانداری استان چهارمحال و بختیاری دست به تجمع زده‌اند، کماکان وعده حل مشکل آبرسانی  این استان عملی نشده است. بر همین اساس، ایران‌وایر مجموعه‌ای از عکس‌های اختصاصی خود مربوط به بحران آب در چهارمحال و بختیاری را منتشر کرده است.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

چهارمحال و بختیاری

ثبت نظر

اخبار

نگرانی از وضعیت ملیکا قراگوزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه

۲۶ مرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۲ دقیقه
نگرانی از وضعیت ملیکا قراگوزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه