تصویری

عکس‌هایی از دیدارهای سفرای ایران با ملکه الیزابت دوم

۱۷ شهریور ۱۴۰۱
اردشیر زاهدی، سفیر ایران در بریتانیا، همراه با سفرای پیمان سنتو در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، ۲۴ آوریل ۱۹۶۸
اردشیر زاهدی، سفیر ایران در بریتانیا، همراه با سفرای پیمان سنتو در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، ۲۴ آوریل ۱۹۶۸
غلامرضا انصاری، سفیر ایران در بریتانیا در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، ۱۵ ژوییه ۱۹۹۹
غلامرضا انصاری، سفیر ایران در بریتانیا در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، ۱۵ ژوییه ۱۹۹۹
غلامرضا انصاری، سفیر ایران در بریتانیا در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، ۱۵ ژوییه ۱۹۹۹
غلامرضا انصاری، سفیر ایران در بریتانیا در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، ۱۵ ژوییه ۱۹۹۹
محمد حسین عادلی، سفیر ایران در بریتانیا در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، ۷ دسامبر ۲۰۰۴
محمد حسین عادلی، سفیر ایران در بریتانیا در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، ۷ دسامبر ۲۰۰۴
حمید بدیع نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، و همسرش در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، اول دسامبر ۲۰۱۶
حمید بدیع نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، و همسرش در دیدار با ملکه الیزابت دوم، لندن، اول دسامبر ۲۰۱۶
محسن بهاروند آخرین سفر ایران در عهد ملکه الیزابت دوم در حال ارائه استوارنامه خود به ملکه در کاخ باکینگهام. ملاقات در دوره شیوع ویروس کرونا از طریق تماس ویدئویی انجام شد.
محسن بهاروند آخرین سفر ایران در عهد ملکه الیزابت دوم در حال ارائه استوارنامه خود به ملکه در کاخ باکینگهام. ملاقات در دوره شیوع ویروس کرونا از طریق تماس ویدئویی انجام شد.

 

پیش از انقلاب سال پنجاه و هفت، در ۲۴ آوریل ۱۹۶۸ اردشیر زاهدی، سفیر وقت ایران در بریتانیا با ملکه الیزابت دوم دیدار کرده بود. این دیدار همراه با سفرای پیمان سنتو در لندن در فضایی صمیمی انجام شد. پس از انقلاب اسلامی هم ملکه بریتانیا، الیزابت دوم، مجبور بود حداقل یک بار برای تحویل استوارنامه سفیران جمهوری اسلامی در لندن با آن‌ها دیدار کند.این عکس‌ها از برخی دیدارهای سفیران ایران در سال‌های مختلف با ملکه بریتانیا به جا مانده است.

 

ثبت نظر

تصویری

عکس‌هایی از دیدار ملکه الیزابت دوم و محمدرضا شاه در لندن

۱۷ شهریور ۱۴۰۱
عکس‌هایی از دیدار  ملکه الیزابت دوم  و محمدرضا شاه در لندن