تصویری

اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر

۲۸ شهریور ۱۴۰۱
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر
اعتصاب سراسری و سکوت خشم‌آلود مردم پیران‌شهر

تصاویر و و عکس‌های مربوط به اعتصاب وسیع و گسترده بازاریان، کسبه و مردم شهرستان مرزی "پیران‌شهر" در صبح امروز، ٢٨ شهریور، از بسته شدن و تعطیلی کامل شهر در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی توسط گشت ارشاد خبر می‌دهند.

ثبت نظر

اخبار

دفاع ابراهیم رییسی از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷

۲۸ شهریور ۱۴۰۱
خواندن در ۲ دقیقه
دفاع ابراهیم رییسی از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷