تصویری

گزارش تصویری از تجمعات گسترده این روزهای تهران

۳۰ شهریور ۱۴۰۱
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر
عکس: ایران وایر

طی چند روز گذشته مردم بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به قتل مهسا امینی به خیابان امدند و اعتراض کردند. تصاویری که مشاهده می‌کنید از اعتراضات دیروز تهران به دست ایران وایر رسیده است.

ثبت نظر

اخبار

مدیرعامل سپاهان: از مهسا و معترضین حمایت کنید، اخراج می‌شوید

۳۰ شهریور ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
مدیرعامل سپاهان:  از مهسا و معترضین حمایت کنید، اخراج می‌شوید