close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
تصویری

گزارش تصویری از تظاهرات جمعه شب در تهران

۲ مهر ۱۴۰۱
گزارش تصویری از تظاهرات جمعه شب در تهران
گزارش تصویری از تظاهرات جمعه شب در تهران
گزارش تصویری از تظاهرات جمعه شب در تهران
گزارش تصویری از تظاهرات جمعه شب در تهران
گزارش تصویری از تظاهرات جمعه شب در تهران
گزارش تصویری از تظاهرات جمعه شب در تهران
گزارش تصویری از تظاهرات جمعه شب در تهران
گزارش تصویری از تظاهرات جمعه شب در تهران

بر اساس گزار‌ش‌های رسیده از اعتراضات در هفتمین روز تا شامگاه جمعه یکم مهرماه، مردم معترض به قتل مهسا امینی در خیابان‌ها حضور گسترده داشتند و با روشن کردن آتش و بستن خیابان‌ها در مقابل نیروهای امنیتی مقاومت می‌کردند.

شهروندخبرنگار تصاویری از این اعتراضات در خیابان‌ ستارخان را برای ایران‌وایر فرستاده است که حضور گسترده مردم و بسته شدن این خیابان را نشان می‌دهد.

ثبت نظر

اخبار

اعتراضات ایران؛ اشنویه در سکوت و بی‌خبری

۲ مهر ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
اعتراضات ایران؛ اشنویه در سکوت و بی‌خبری