close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
تصویری

تجمع ایرانیان اورنج کانتی در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران

۵ مهر ۱۴۰۱
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر
عکس : حسین فاطمی ، ایران وایر

تجمع ایرانیان اورنج کانتی در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران

در اعتراض  به کشته شدن ژینا امینی و خیزش مردم ایران در داخل کشور ایرانیان مقیم  اورنج کانتی هم طی چند روز گذشته با برگزاری تجمعات حمایت خود را از مردم و نفرت خود را از حکومت جمهوری اسلامی  اعلام  کردند.

ثبت نظر

اخبار

یازدهمین روز اعتراضات ایران ؛ تداوم تحصن و تجمع در دانشگاه‌‌ها

۵ مهر ۱۴۰۱
خواندن در ۲ دقیقه
یازدهمین روز اعتراضات ایران ؛ تداوم تحصن و تجمع در دانشگاه‌‌ها