close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
تصویری

گزارش تصویری از اعتراضات هفتم مهر در مشهد

۸ مهر ۱۴۰۱
گزارش تصویری از اعتراضات هفتم مهر در مشهد
گزارش تصویری از اعتراضات هفتم مهر در مشهد
گزارش تصویری از اعتراضات هفتم مهر در مشهد
گزارش تصویری از اعتراضات هفتم مهر در مشهد
گزارش تصویری از اعتراضات هفتم مهر در مشهد
گزارش تصویری از اعتراضات هفتم مهر در مشهد
اخبار

عفو بین‌الملل: دستور مقابله شدید با معترضان صادر شده است

۸ مهر ۱۴۰۱
خواندن در ۲ دقیقه
عفو بین‌الملل:  دستور مقابله شدید با معترضان صادر شده است