close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
تصویری

چهارمین هفته اعتراضات در تهران

۱۶ مهر ۱۴۰۱
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر
عکس : ایران وایر

اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به دنبال فراخوان‌ گروه‌های مختلف برای تجمعات خیابانی، روز شنبه ۱۶ مهر ادامه یافت. مردم در تهران، شیراز، اصفهان، اراک، سنندج، کرج، رفسنجان، مشهد و ... به خیابان‌ها آمدند. علاوه بر این، دانشگاه‌های شهرهای مختلف هم عرصه اعتراض‌ دانشجویان شدند.

خیزش سراسری مردم ایران پس از سه هفته همچنان با تظاهرات خیابانی، اعتصابات عمومی و تجمع‌های دانشجویی در شهرهای مختلف ادامه دارد.

ثبت نظر

اخبار

چهارمین هفته اعتراضات؛ قطع کامل اینترنت در سنندج

۱۶ مهر ۱۴۰۱
خواندن در ۵ دقیقه
چهارمین هفته اعتراضات؛ قطع کامل اینترنت در سنندج