تصویری

ثبت جهانی قنات قصبه دوره هخامنشی

۲۹ تیر ۱۳۹۵
خواندن در ۱ دقیقه

قدمت قنات قصبه با توجه به آزمایشاتی که انجام شده به حدود 2350 سال پیش همزمان با دوران هخامنشیان برمی گردد که باتوجه به همین مدارک ، قدیمی ترین قنات دنیا به شمار می آید. در شاهنامه فردوسی و همچنین در سفرنامه ناصر خسرو به گناباد و قنات قصبه نیز اشاره شده است و همچنین به عنوان عمیق ترین قنات جهان که عمق مادر چاه آن حدود 320 متر می باشد(بلندتر از ارتفاع برج ایفل) قنات قصبه به عنوان بیستمین اثر ایران در سازمان یونسکو به ثبت رسید. با این کار جایگاه ایران در جهان دو پله صعود کرده است و به جایگاه یازدهم ارتقا پیدا کرده است. در گناباد 18 قنات پرآب وجود دارد که 625 لیتر بر ثانیه مجموع آب خروجی از این قنات ها می باشد.

خبرگزاری فارس 

ثبت نظر

ورزش

نرگس پول نداشت، المپیک را از دست داد

۲۹ تیر ۱۳۹۵
پیام یونسی‌پور
خواندن در ۵ دقیقه
ثبت جهانی قنات قصبه دوره هخامنشی