تصویری

روز و شب اسرائیل در ۶ عکس

۱۱ فروردین ۱۳۹۵
دیوار ندبه در اورشلیم
دیوار ندبه در اورشلیم
عکا٬ شهری بندری در شمال اسرائیل
عکا٬ شهری بندری در شمال اسرائیل
دیوار ندبه در اورشلیم
دیوار ندبه در اورشلیم
برج داوود در اورشلیم ( قسمت بالا صبح هنگام و قسمت پایین شب است )
برج داوود در اورشلیم ( قسمت بالا صبح هنگام و قسمت پایین شب است )
باغ بها در حیفا
باغ بها در حیفا
باغ بها در حیفا
باغ بها در حیفا

Lev Tsimbler عکاس اسرائیلی با خلاقیت خود در شش عکس متفاوت اسرائیل را در شب و روز به شما نشان می دهد.

او می گوید پس از آنکه Stephen Wilkes مجموعه عکسی را با روش تلفیق روز و شب منتشر کرد٬ او نیز تلاش کرد تا با این کار تصویری متفاوت از اسرائیل را به شما نشان دهد.

این عکس‌ها که هر کدام در نتیجه ساعت‌ها عکاسی در روز و شب است تلفیق جالبی از یک منظره را در روز و شب نشان میدهد.

ثبت نظر

بلاگ

می‌نویسم تا آنها سانسور کنند و نان بخورند

۱۱ فروردین ۱۳۹۵
ادبیات و شما
خواندن در ۸ دقیقه
می‌نویسم تا آنها سانسور کنند و نان بخورند