close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
تصویری

رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک

۱۶ مهر ۱۳۹۳
خواندن در ۱ دقیقه
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک
رمدیوس وارو٬ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک

رمدیوس وارو Remedios Varo ، نقاش سورئالیست و آنارشیست اسپانیایی- مکزیکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین نقاشان مکزیک است.

برخی از منتقدان هنری آثار او را به عنوان تمثیل‌هایی پست مدرن ارزیابی کرده‌اند. او در زمان حاکمیت فرانکو بر اسپانیا به پاریس گریخت و وارد حلقه سورئالیست‌های فرانسوی شد. بعد از اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم نیز به مکزیک رفت و تا آخر عمر خود را در تبعید زندگی کرد. آثار او واکنشی اعتراضی در به حاشیه راندن زنان از سوی هنرمندان سورئالیست مردسالار و زن ستیز است که به اعتقاد او هرگز همتاهای زن خود را به عنوان هنرمند نمی‌دیدند.او همه تصاویر الهه‌گون سورئالیست ها از زنان و فیگورهای زنانه را برهم زد و در آثار گروتسک خود موجوداتی دوجنسی را با صورت هایی به شکل قلب و چشمانی درشت تصویر کرد که ترکیبی از چهره خود هنرمند و موجودات اساطیری اند. «بافت رویاها»، «جنگ» و «بهشت گربه ها » از مهم‌ترین آثار اوست.

میتوانید قسمتی از کارهای این هنرمند اسپانیایی-مکزیکی را در لینک زیر ببینید:

ثبت نظر

گزارش

قرص خبر ۱۶ مهرماه٬ ایران عجله‌ای برای ازسرگیری روابط با انگلیس ندارد

۱۶ مهر ۱۳۹۳
ایران وایر
خواندن در ۵ دقیقه
قرص خبر ۱۶ مهرماه٬  ایران عجله‌ای برای ازسرگیری روابط با انگلیس ندارد