تصویری

مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان

۲۱ خرداد ۱۳۹۳
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان
مرگ تدریجی میراث فرهنگی کرمان

بناهای تاریخی بی شک شناسنامه یک شهر به حساب می آید ولی عدم توجه مسئولان ذیربط باعث شده تا میراث فرهنگی کرمان از جمله قبه سبز اولین دانشگاه جنوب شرق ایران با قدمت 780 سال و حمام باغ‌ لَـلِـه با قدمت 200 سال در معرض نابودی قرار گیرد.

عکس‌ها از لاله خواجویی٬ خبرگزاری مهر

ثبت نظر

بلاگ

شور جام جهانی در جان بازار تلویزیونها

۲۱ خرداد ۱۳۹۳
شما در ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه
شور جام جهانی در جان بازار تلویزیونها