close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تصویری

عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند

۲۵ فروردین ۱۳۹۳
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند
عکس‌های خارق العاده‌ای که از درد خلق شد‌ه‌اند

کریستی میچل Kirsty Mitchell عکاس مستعد بریتانیایی٬ عکس‌های سورئال متفاوتی را خلق کرده است. وقتی مادر کریستی در سال ۲۰۰۸ بر اثر سرطان درگذشت٬ کریستی درد و رنج نبود مادرش را با خلق چنین تصاویری بیان کرد. او در مصاحبه ای اعلام کرد که تنها با عکاسی توانسته بر غم و درد نبودن مادرش غلبه کند. این عکاس که در زمینه مد نیز فعالیت کرده بود توانست با آمیختن مد و رنگ و زمینه‌های متحیر کننده عکاسی٬ تصاویر بدیعی را خلق کند.

اگر دوست دارید با دیگر کارهای این عکاس آشنا شوید سری به وبسایت شخصی او بزنید.

 

ثبت نظر

استان سیستان و بلوچستان

احتمال زنده بودن جمشید دانایی‌فر قوت گرفت

۲۵ فروردین ۱۳۹۳
خواندن در ۲ دقیقه
احتمال زنده بودن جمشید دانایی‌فر قوت گرفت