خبرنگاری جرم نیست

قدیمی‌ترین هفته‌نامه یهودیان به دلیل کرونا تعطیل شد

۲۰ فروردین ۱۳۹۹
خواندن در ۱ دقیقه
جویش کرونیکل از سال ۱۸۴۱ آغاز به انتشار کرد اما پس از تقریبا ۱۷۹ سال انتشار مداوم، اکنون سرمایه‌گذاران آن اعلام کردند به دلیل کرونا دیگر قادر به ادامه انتشار نیستند.
جویش کرونیکل از سال ۱۸۴۱ آغاز به انتشار کرد اما پس از تقریبا ۱۷۹ سال انتشار مداوم، اکنون سرمایه‌گذاران آن اعلام کردند به دلیل کرونا دیگر قادر به ادامه انتشار نیستند.

هفته‌نامه Jewish Chronicle در اطلاعیه‌ای روز ۲۰ فروردین ماه اعلام کرد به دلیل خسارت‌های مالی ناشی از کرونا دیگر قادر به ادامه انتشار نیست.

این هفته‌نامه قدیمی‌ترین هفته‌نامه جامعه یهودیان دنیا به حساب می‌آید که در لندن منتشر می‌شود. جویش کرونیکل از سال ۱۸۴۱ آغاز به انتشار کرد اما پس از تقریبا ۱۷۹ سال انتشار مداوم، اکنون سرمایه‌گذاران آن اعلام کردند به دلیل کرونا دیگر قادر به ادامه انتشار نیستند.

«جویش کرونیکل» در اطلاعیه خود آورده است آنها تلاش می‌کنند تا دو یا سه هفته آینده به کارشان ادامه دهند اما نهایت انحلال آن حتمی خواهد بود.

در اطلاعیه این هفته‌نامه آمده است که با اندوه فراوان و علیرغم تلاش شدید تیم تحریریه هفته‌نامه، به طور شفاف مشخص شده که جویش کرونیکل قادر به ادامه حیات به دلیل تاثیرات اقتصادی کرونا نیست.

انتشار این خبر شوکی در میان جامعه یهودیان انگلستان ایجاد کرده است.

ثبت نظر

استان‌وایر

بازگشت سمانه نوروز مرادی به اوین و هم‌سلولی با یک زندانی مشکوک...

۲۰ فروردین ۱۳۹۹
خواندن در ۲ دقیقه
بازگشت سمانه نوروز مرادی به اوین و هم‌سلولی با یک زندانی مشکوک به کرونا