صبح روز شنبه ۱۱ بهمن، «تورج امینی» نویسنده و پژوهشگر بهایی جهت اجرای محکومیت شش‌ ماه حبس تعزیری، خود را به ندامت‌گاه کرج معرفی کرد.

بر اساس اطلاعات ایران وایر دادگاه انقلاب کرج، این شهروند بهایی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک ‌سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم کرد که دادگاه تجدیدنظر استان البرز، حکم بدوی را به شش‌ ماه حبس تعزیری تقلیل داد.

این نویسنده بهایی در حالی به تبلیغ علیه نظام محکوم شده است که آثار منتشره از او همگی مربوط به دوران قاجار و پهلوی بوده است.

از آثار پژوهشی تورج امینی می‌توان به اسناد بهاییان ایران از سال ۱۳۲۰ تا پایان سال ۱۳۳۲، اسناد بهاییان ایران از سال ۱۳۳۲ تا انقلاب اسلامی، تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران، رستاخیز پنهان (میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان) و اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران از ۱۲۵۸ تا ۱۳۳۸ هجری شمسی  اشاره کرد.

برای دیدن اخبار و گزارش‌های بیش‌تر درباره رسانه و خبرنگاری به سایت خبرنگاری جرم نیست مراجعه کنید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}