کیفرخواست «احمد مرادی»، مدیر کانال تلگرامی «ناسیونالیسم کوردی» از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج با ۱۵ ردیف اتهامی صادر شد. 

مرادی هشت سال است که در خارج از ایران زندگی می‌کند.

به گزارش سایت حقوق بشری «جوانهها»، روز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، این پرونده با شش شاکی، از جمله دادستانی شهرستان سنندج تشکیل شده است.

براساس کیفرخواست صادره از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج، مرادی به «آدم‌ربایی»، «توهین به رهبری»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «تهدید به قتل مقامات قضایی»، «نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام به فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «افترا» (دو ردیف اتهامی)، «توهین به افراد عادی»، «تهدید به قتل»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «توهین به مقامات قضایی»، «معاونت در تهدید مقامات قضایی» و «اهانت به «روح‌الله خمینی»، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» متهم شده است.

براساس این گزارش، اتهام آدم‌ربایی به دلیل نبود مستندات از سوی بازپرسی رد شده است.

احمد مرادی متولد ۱۳۵۸ اهل سنندج است. این فعال رسانه‌ای پیش از خروج از ایران چندین بار از سوی اداره اطلاعات شهرستان سنندج احضار شده بود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}