اخبار

دادگاهی شدن شاعر خوزستانی به خاطر پست‌های اینستاگرامی‌ و شعرهایش

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه

 

«فرامرز سه دهی»، شاعر خوزستانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران که ساکن شهر بهبهان است، روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان «اهواز» احضار و تفهیم اتهام شد.

در این جلسه به آقای سه دهی اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم و با تودیع قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد. از مصادیق اتهام علیه آقای سه دهی، پست‌های اینستاگرامی و برخی اشعار چاپ شده کتاب‌هایش است.

این شاعر خوزستانی اسفندماه ۱۳۹۹ نیز حدود ۱۰ روز توسط سازمان اطلاعات سپاه خوزستان مورد بازجویی قرار گرفته بود.

«فرامرز سه دهی» شاعر و نویسنده خوزستانی، از اعضای کانون نویسندگان ایران و از شاعران نام آشنای شعر دهه هفتاد ایران است که آثار متعددی از وی تاکنون چاپ و نشر شده است.

 

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

خوزستان

ثبت نظر

خبرنگاری جرم نیست

بازداشت عالیه مطلب زاده و نرگس محمدی؛ حکم را روی واتس‌اپ صادر...

۲۴ فروردین ۱۴۰۱
خبرنگاری جرم نیست
خواندن در ۸ دقیقه
دادگاهی شدن شاعر خوزستانی به خاطر پست‌های اینستاگرامی‌ و شعرهایش