اخبار

ادامه اعتراضات سراسری بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران

۱۱ تیر ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
ادامه اعتراضات سراسری بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران

امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱، بازنشستگان تامین اجتماعی در بسیاری از شهرهای ایران در ادامه تجمع سراسری دست به تجمع زدند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی شورای عالی کار و وضعیت بد معیشتی آن‌ها صورت گرفته است. ماه‌هاست بازنشستگان ایران با وجود بازداشت و سرکوب دست از تجمع و اعتراض برنداشته‌اند.

این تجمعات در شهرهای اصفهان، کرج، اراک، اهواز، دزفول، شوشتر، شوش، زنجان، اصفهان ، ساری، همدان، خرم‌آباد، آبادان و تعدادی دیگر از شهرها گزارش شده است.

معترضان  با سردادن شعارهایی از قبیل «رئیسی دروغ گو، حاصل وعده هات کو؟» دست به راهپیمایی اعتراضی کردند. همزمان بازنشستگان در شهر شوش از استان خوزستان، به صورت نمادین اقدام به پوشیدن کفن کردند و با راهپیمایی در خیابان‌های شهر، نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی خود فریاد اعتراض سر دادند. همچنین بازنشستگان در اصفهان شعار «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» را سر دادند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

بازنشستگان معترض در اهواز با سردادن شعارهایی نظیر «هم مجلس هم دولت، دروغ میگن به ملت» اقدام به راهپیمایی اعتراضی کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی مانند نان و روغن اوضاع معیشتی برای بسیاری از بازنشستگان غیر قابل تحمل شده است.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

اصفهان

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

البرز

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

خوزستان

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

مازندران

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

مرکزی

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

هرمزگان

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

کردستان

ثبت نظر

اخبار

عبدالله صدوقی، فعال مدنی، به سه سال ونیم زندان محکوم شد

۱۱ تیر ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
عبدالله صدوقی، فعال مدنی، به سه سال ونیم زندان محکوم شد