close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
اخبار

رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان: سپاه، سازمان تروریستی و سرکوبگر است

۱۰ بهمن ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان: سپاه، سازمان تروریستی و سرکوبگر است

«لارس کلینگ‌بایل» یکی از دو رهبر حزب «سوسیال دموکرات» (SPD) آلمان امروز در یک سخنرانی که بخشی از آن را در صفحه اینستاگرام خود نیز منتشر کرده، گفته است: «شرکای ما در سراسر اقیانوس اطلس سپاه پاسداران را در زمره سازمان‌های تروریستی قرار داده اند. چون دقیقا جای این نهاد، همین‌جاست.» 

او با اشاره به تظاهرات مردم ایران در ماه‌های اخیر، مدعی شده که سپاه، نقشی انکار ناپذیر در سرکوب معترضین ایرانی داشت: «تظاهرکنندگان در ایران خواهان حقوق برابر، زندگی مستقل و آزادی‌های سیاسی هستند.برای چنین خواسته‌هایی، آنها را کتک حی‌زنند، دستگیر می‌کنند، شکنجه می‌کنند و حتی به اعدام محکوم می‌کنند.» 

آقای کلینگ‌بایل ادعا کرده که در روزهای آینده، «گام‌های قانونی» را برای «رفع پیش‌نیازهای قانونی» جهت به رسمیت شناختن سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد تروریستی برخواهد داشت. 

رهبر حرب سوسیال دموکرات آلمان، رفتار سپاه پاسداران در قبال مردم کشور خودش را «وحشیانه» و «خشونتی علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز» دانسته و گفته است: «این معنی تروریسم است.» 

 

ثبت نظر

اخبار

بازداشت دو روحانی حامی اعتراضات سراسری در سنندج

۱۰ بهمن ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
بازداشت دو روحانی حامی اعتراضات سراسری در سنندج