close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
اخبار

عدم حضور پیام ولی در دادگاه در اعتراض به ناعادلانه بودن دادرسی

۱۱ بهمن ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
پیام ولی، شهروند بهایی که ۱۳۰ روز در زندان قزلحصار در بازداشت نگه داشته شده از شرکت در جلسه دادگاه روز شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ خودداری کرد.
پیام ولی، شهروند بهایی که ۱۳۰ روز در زندان قزلحصار در بازداشت نگه داشته شده از شرکت در جلسه دادگاه روز شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ خودداری کرد.

پیام ولی، شهروند بهایی که ۱۳۰ روز در زندان قزلحصار در بازداشت نگه داشته شده از شرکت در جلسه دادگاه روز شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ خودداری کرد.

این زندانی عقیدتی در یک فایل صوتی ارسال شده از زندان قزلحصار، دلیل عدم حضورش در دادگاه انقلاب کرج را «روند ناعادلانه دادرسی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی» بیان کرد و گفت: «در ۴۴ سال گذشته، در هیچ یک از دادگاه‌های انقلاب رای عادلانه‌ برای شهروندان بهایی صادر نشده است. دادگاه‌ها ابتدای انقلاب عموما حکم به اعدام بهاییان می‌دادند و بعد از آن هم بهاییان با احکام سنگین زندان مواجه بوده‌اند. در واقع هیچ حکمی را پیدا نمی‌کنید که روند عادلانه برای دادرسی یک فرد بهایی در آن منظور شده باشد.»

او در رابطه با پرونده خود می‌گوید: «اگر هر فرد تیزبینی کیفرخواست مرا مطالعه کند به راحتی متوجه می‌شود کیفرخواست توسط وزارت اطلاعات تنظیم شده است نه دادسرای کرج!»

پیام ولی در پایان این فایل صوتی تاکید کرده است که چون به روند ناعادلانه بررسی پرونده شهروندان بهایی از پایه و اساس اعتراض دارد، در جلسه دادگاه شرکت نمی‌کند.

قابل ذکر است پس از عدم حضور پیام ولی در جلسه دادگاه روز شنبه ۸ بهمن تاریخ دادگاه به روز چهارشنبه ۱۹ بهمن موکول شد.

پیام ولی در تاریخ دوم مهر ماه در محل کارش همراه با ضرب و شتم دستگیر شد و از آن زمان تا کنون در بازداشت است.

 

 

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

البرز

ثبت نظر

بلاگ

مصوبه خامنه‌ای در فروش اموال دولت، ناقض ۴ اصل قانون اساسی است

۱۱ بهمن ۱۴۰۱
تلنگرهای حقوقی
خواندن در ۲ دقیقه
مصوبه خامنه‌ای در فروش اموال دولت، ناقض ۴ اصل قانون اساسی است